مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

لوح فشرده آمادگی آزمون CFA

لوح فشرده آمادگی آزمون CFA

قیمت: 420,000ریال

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

 
قیمت: 160,000ریال

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

 
قیمت قبلی: 180,000ریال
قیمت: 150,000ریال

کتاب روش های تجزیه و تحلیل مالی

کتاب روش های تجزیه و تحلیل مالی

قیمت: 110,000ریال

کتاب مباحثی در تئوری و مدیریت مالی

مباحثی در تئوری و مدیریت مالی

 
قیمت: 100,000ریال

کتاب نظریه های مالی نوین

نظریه های مالی نوین

 
قیمت: 160,000ریال

کتاب کشف اهداف قیمت

کشف اهداف قیمت

قیمت: 220,000ریال