مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

راهنمای جامع و ساده سرمایه گذاری

راهنمای جامع و ساده سرمایه گذاری

قیمت: 170,000ریال

لوح فشرده آمادگی آزمون CFA

لوح فشرده آمادگی آزمون CFA

قیمت: 420,000ریال

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

 
قیمت: 160,000ریال

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

 
قیمت قبلی: 180,000ریال
قیمت: 150,000ریال

کتاب روش های تجزیه و تحلیل مالی

کتاب روش های تجزیه و تحلیل مالی

قیمت: 110,000ریال

کتاب مباحثی در تئوری و مدیریت مالی

مباحثی در تئوری و مدیریت مالی

 
قیمت: 100,000ریال

کتاب نظریه های مالی نوین

نظریه های مالی نوین

 
قیمت: 160,000ریال

کتاب کشف اهداف قیمت

کشف اهداف قیمت

قیمت: 220,000ریال
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پیش بینی بازار سهام (93/5/29)

پیش بینی بازار سهام (93/5/29)

قیمت: 10,000ریال