خبرهای مهم رسانه 22 تیر ماه 1398

خبرهای مهم رسانه 22 تیر ماه 1398

08:00

گروه بنگاه‌ها : مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران از احتمال واگذاری شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران تا دو ماه آینده خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امیر رحیمی با بیان اینکه ایرادات بورس را برای واگذاری شرکت بازرگانی وخدمات بندری رفع کرده‌ایم افزود: با تغییر فرآیند کاری این شرکت، درآمد عملیاتی‌اش افزایش یافته است که یکی از ایرادات بورس درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی شرکت بوده است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (با نماد شیران) برای دوره مالی میانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ صورت سود وزیان حسابرسی نشده خود را منتشر کرد.

 

به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس این گزارش (EPS) پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی شرکت ۳۶۹درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل رشد داشته است. در این گزارش آمده است این شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ موفق به تحقق سود هر سهم یک هزار و ۱۶۹‌ریال شده است. این در حالی است که این رقم در دوره میانی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷به میزان ۲۴۹ریال بوده است. سود خالص شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در ۳۱ خرداد ۱۳۹۸با ۳۷۰ درصد رشد روبه‌رو بوده است. سود خالص این شرکت در دوره یاد شده ۵هزار و ۴۰۹ میلیارد و۲۲۳میلیون ریال بوده که در دوره میانی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ یک هزار و۱۵۱ میلیارد و۱۹۰میلیون ریال بوده است. سود خالص شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران که زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران است با تحقق ۵۱۲ میلیارد و۶۴۸ میلیون ریال، رشد ۱۹۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ثبت کرده است. ضمنا سهام شرکت شیران متعلق به بانک صنعت‌ومعدن است.

 

08:08

در قسمت سوم، پیرامون ریسک‌های ناشی از تصویب «قانون حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا» و نقش حسابرسان داخلی در کمک به سازمان‌ها برای هم راستایی با ضوابط آن در کنار تشریح محرک‌های ریسک «امنیت سایبری» مطالبی مطرح شد. در ادامه، دو بخشِ نقش و الزامات حسابرسی داخلی در کمک به مدیریت ریسک امنیت سایبری تشریح شده و ریسک شماره ۵ یعنی، «تداوم فعالیت کسب وکار و واکنش به بحران» مورد بررسی قرار گرفته است.

 ریسک شماره ۴: امنیت سایبری
 
نقش حسابرسی داخلی
 
در راستای پیاده‌سازی فرآیندهای موثر بر مدیریت اثربخش چنین ریسک هایی، این موارد باید به‌طور خاص مدنظر حسابرسان داخلی قرار گیرد: الف) انجام ارزیابی ریسک فرآیندهای مرتبط با امنیت سایبری سازمان با توجه به بهترین رویه‌های عملی و استانداردهای صنعت و ارائه توصیه‌هایی برای بهبود فرآیندها، ب) اجرای تست نفوذ روی برخی از دارایی‌های مبتنی بر فناوری، پ) بررسی وجود فرآیندهایی برای ارزیابی مورد توجه قرار گرفتن تهدیدهای کلیدی محیط دائما در حال تغییر فناوری اطلاعات توسط مدیریت سازمان، ت) ارزیابی پیاده‌سازی مدل‌های امنیت سایبری بازبینی شده مانند سازوکارهای دفاع چندلایه، کشف‌کننده‌های رخنه‌های امنیتی بهبودیافته و مدل‌های رمزگذاری داده ها، ث) ارزیابی توانایی شخص ثالثِ عهده دار مسوولیت تامین امنیت از منظر کفایت رهگیری ریسک‌های نوظهور امنیت سایبری.
 الزامات حسابرسی داخلی
 
حسابرسان داخلی باید به منظور انجام رضایت بخش ماموریت‌های خود، شایستگی‌های زیر را کسب کنند:
 
الف) تخصص در حسابرسی سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از چشم انداز امنیتی شامل امنیت داده‌ها، امنیت شبکه، مدیریت دسترسی و ...، ب) درک صحیح وابستگی‌ها و تخصص فناوری اطلاعات شخص ثالث و بررسی ارائه دهندگانِ امنیت سایبری سازمان شامل بازبینی موافقت نامه‌های سطح خدمات، رویه‌های تدارکات و به کارگیری هرگونه سیستم کنترلی اضافه بر تامین‌کنندگان برون‌سازمانی و پ) توانایی اجرایی تست نفوذ روی سیستم‌های کلیدی برای شناسایی نقاط ضعف بالقوه کنترلی حوزه فناوری اطلاعات.
 ریسک شماره ۵: تداوم فعالیت کسب وکار و واکنش به بحران
 
محرک ها
 
بسیاری از سازمان‌ها، رویه‌های «تداوم فعالیت کسب وکار» و «برنامه از سرگیری فعالیت‌ها پس از پایان وقوع رویدادهای فاجعه بار» را ایجاد کرده و توسعه داده‌اند، در حالی که هرگز آنها را در شرایط بحرانی واقعی، در بوته آزمون نگذاشته‌اند. با فرگشت پرسرعت محیطِ کسب وکار، ماهیت بحران‌هایی که سازمان‌ها به‌طور سنتی برای مدیریت آنها برنامه ریزی می‌کرده‌اند نیز تغییر یافته است. برای نمونه، در سال‌های اخیر، قرارگیری در معرض این موارد افزایش یافته است: الف) بحران‌های سایبری، شامل وقوع حملات جهت آسیب رسانی به امنیت سایبری، از رده خارج شدن سیستم‌های فناوری اطلاعات یا دسترسی و نفوذ به داده‌ها به واسطه وابستگی و اتکای بیشتر به سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ ب) بحران‌های فیزیکی شامل بلایای طبیعی، شیوع بیماری‌های خاص، و خشونت در محل کار به خصوص در مورد شرکت‌های چند ملیتی که در بازاری جهانی فعالیت می‌کنند، پ) بحران سوء شهرت به واسطه رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی که سرعت، ماهیت و تاثیر انتشار اطلاعات را افزایش داده اند؛ و ت) بحران‌های مالی به واسطه افزایش وابستگی متقابل اقتصاد جهانی و نوسان‌پذیری آن. با توجه به دلایل پیش گفته، سازمان‌ها نیازمند آن هستند که برنامه‌ریزی مناسبی برای پاسخ بلادرنگ، تصمیم‌گیری صحیح، بازیابی اثربخش و ارتباطات موثر را انجام داده و برنامه‌های تداوم فعالیت خود را متناسب با سناریوهای مختلف تدوین کنند.
 نقش حسابرسی داخلی
 
حسابرسی داخلی می‌تواند در این موارد، سازمان را در مدیریت بهینه ریسک‌های مرتبط یاری کند: الف) بررسی مستقلی را درخصوص کلیت سیستم مدیریت بحران شامل راهبری، فرآیندها و ریسک‌ها و ارزیابی کیفیت و بسترهای ضروری برای پوشش بحران‌های متنوع انجام دهند؛ ب) آمادگی رهبران سازمان در مواجهه با شرایط بحرانی را از طریق انجام تحقیقات پرسش نامه‌ای جهت تعیین سطح ورزیدگی در مواجهه با شرایط بحرانی ارزیابی کنند؛ پ) اثربخشی و دانش سازمانی درخصوص برنامه‌های واکنش به بحران را از طریق شبیه‌سازی فعالیت‌های مرتبط با بحران و واکنش کسب وکار نسبت به آن را ارزیابی کنند؛ ت) با استفاده از رویدادهای متاخر در فضای رسانه‌ای، کسب دانش درخصوص ریسک‌های نوظهور، و درک عمیق کسب‌وکار، برگزاری کارگاه‌های مبتنی بر تکنیک توفان فکری را برای مدیران ارشد درخصوص سناریوهای احتمالی تسهیل کند.
 الزامات حسابرسی داخلی
 
برای انجام ارزیابی اثربخش برنامه‌های تدوین شده، حسابرسان داخلی باید: الف) در تبیین فرآیندهای بهینه تداوم فعالیت کسب وکار و مدیریت اثربخش بحران، توانمند باشند؛ ب) درباره ریسک‌های بالقوه و نوظهور و بحران‌هایی که سازمان یا صنعتی خاص را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اطلاعات کافی داشته باشند؛ پ) تجربیات مرتبطی در برگزاری کارگاه‌ها برای مدیران ارشد جهت شناسایی ریسک‌ها یا تمرین سناریوهای محتمل بحران داشته باشند؛ و ت) توانایی تجزیه و تحلیل انتقادی برنامه‌های مدیریت بحران و تداوم فعالیت را داشته و اثربخشی آنها را به چالش بکشند.
 
 

 

08:30

دنیای اقتصاد : بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته برای سومین هفته پیاپی شرایط متعادل و به دور از افت و خیزهای پرشتاب ماه‌های اول سال‌جاری را تجربه کرد. در هفته گذشته معامله‌گران شاهد اوج‌گیری برگزاری مجامع شرکت‌های سهامی بودند. همچنین در ۱۰ روز کاری باقی‌مانده تا پایان تیرماه اکثر شرکت‌های بزرگ از جمله بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های خودرویی درگیر مجمع خواهند بود. در همین حال از روز سه‌شنبه اجرای طرح مدیریت ریسک وارد فاز جدیدی شده تا پایش ریسک اعتبارات در کل ساعات معاملاتی انجام شود. شرایطی که به اعتقاد برخی فعالان بازار می‌تواند به کاهش ارزش دادوستدها بینجامد. در این میان اما باید توجه داشت به دلیل ضعف بازارهای موازی، در حال‌حاضر نقدینگی انگیزه زیادی برای خروج از بازار سهام نداشته و حتی با انگیزه‌هایی نظیر جذابیت عرضه‌های اولیه می‌توان به جذب نقدینگی تازه از بازارهای موازی امیدوار بود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده مهار نقدینگی اعتباری به پایداری بیشتر بازار و عدم بروز نوسان‌های مخرب کمک کند.

 

در کنار بحث اعتبارات، معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش‌های عملکرد تیرماه شرکت‌های بورسی هستند. گزارش‌هایی که در آن نقش عمده تحریم‌ها در اقتصاد شرکت‌ها انعکاس بهتری دارد. از این رو جریان گزارش‌های تیرماه می‌تواند فضای حاکم بر بازار را برای ماه‌های تابستان مشخص کند.

 

در این فضا روز چهارشنبه نیز بازار سهام شاهد جو متعادلی بود که در آن مهم‌ترین خبر عرضه اولیه پتروشیمی نوری در روز شنبه بود. پس از چند سال کش و قوس و در حالی که به‌نظر می‌رسید پذیرش این شرکت نیازمند دور دیگری از طی مراحل پذیرش باشد، امروز (شنبه ۲۲ تیرماه) عرضه این شرکت رقم خورده تا چند روز مانده به برگزاری مجمع شرکت بازار شاهد عرضه این شرکت بزرگ باشد. شرکتی که در ردیف شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بازار سرمایه قرار گرفته و به دلیل دریافت خوراک مایع، وضعیت خاصی را تجربه می‌کند. این شرکت با تحقق سود ۷۰۵۱ریالی در ابتدای هفته آینده (دوشنبه ۳۱ تیرماه) شاهد برگزاری مجمع و تقسیم عمده سود خواهد بود.

 

در این شرایط روز چهارشنبه شاخص کل با ۹۰۵ واحد افزایش روبه‌رو شد و به عدد ۲۴۹ هزار و ۶۲۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) نیز ۳۷۹ واحد ارتقا یافته و به رقم ۶۱ هزار و ۸۰۹ واحد رسید.در بازار جهانی نیز با توجه به نگرانی از بروز توفان دریایی و همچنین کاهش موجودی نفت خام آمریکا بهای نفت به کانال ۶۷-۶۶ دلار برای نفت برنت رسید. بهای هر تن مس به ۵هزار و ۹۶۵دلار رسیده است. بهای هرتن روی و سرب نیز به ترتیب ۲هزار و ۳۹۱دلار و هزار و ۹۶۵دلار شده است. همچنین در بازار جهانی هر تن سنگ آهن ۶۲ درصد در چین روز چهارشنبه با ۴/ ۱ دلار کاهش ۲/ ۱۲۱ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با ۹/ ۱ دلار کاهش ۷/ ۱۳۰ دلار معامله شد. همچنین شمش فولاد درچین بدون تغییر ۵۲۷ دلار معامله شد. زغال‌سنگ نیز با ۲۵/ ۰ دلار افزایش ۱۸۶ دلار معامله شد.

 

هفته گذشته روند برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی ادامه داشت. در مهم‌ترین مجامع ریل‌پرداز سیر ۱۲ ریال، نیروترانس‌ ۴۵۰ ریال، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی۲۵۰ ریال، صنایع شیمیایی فارس ۵۰ ریال، قند قزوین ۱۰۰۰ ریال، آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ۲۰ ریال، پتروشیمی جم ۱۶۷۰ ریال، پتروشیمی کرمانشاه ۶۰۰ ریال، معدنی کیمیای زنجان گستران ۵۵۰ ریال، کشاورزی و دامپروری مگسال ۴۸۰ ریال، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد۱۰۴۰ ریال، مهندسی نصیر ماشین ۳۵۸ ریال، تولید نیروی برق دماوند ۷۰۰ ریال، سپنتا ۱۵۰۰ ریال، ثاباد ۲۰ ریال و آبسال ۱۱۰ ریال سود نقدی تقسیم کردند.

 

در گروه تجهیزات گروه مپنا درخصوص انعقاد قرارداد مهم با دو شرکت ذوب آهن و آب و فاضلاب بوشهر، اقدام به شفاف‌سازی کرد. محسن میرزایی معاون اقتصادی و مالی «رمپنا» اعلام کرد: قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه احداث تصفیه‌خانه پساب کارخانه ذوب آهن به ظرفیت ورودی ۸۵۰متر مکعب در ساعت به روش BOT با زمان احداث ۱۴ ماه و مدت بهره‌برداری تجاری ۱۵ سال منعقد شده و ذوب آهن خرید ۶/ ۶ میلیون متر مکعب آب در سال را تضمین کرده که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این قرارداد ۱۱ میلیون یورو معادل ۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین قرارداد پروژه احداث آب‌شیرین‌کن با شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به مدت ۱۵ سال برای تامین مالی، طراحی، تهیه و خرید، اجرا، نصب و راه‌اندازی و مالکیت به روش BOO منعقد شده که زمان احداث ۱۸ ماه بوده و خرید روزانه آب توسط آب و فاضلاب بوشهر به میزان ۳۵ هزار مترمکعب برای ۱۵ سال تضمین شده که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه انعقاد قراردادهای فوق تاثیری بر سود سال جاری نداشته و آثار آن بر EPS سنوات آتی متعاقبا اعلام خواهد شد. در گروه فلزی مدیرعامل شرکت مس اعلام کرد کارخانه اسید سولفوریک خاتون تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. اردشیر سعدمحمدی در بازدید از کارخانه اسید سولفوریک مس سرچشمه با بیان اینکه احداث این کارخانه در تکمیل شرایط کوره فلش کارخانه ذوب است گفت: تغییر سیستم ریورب کارخانه ذوب سرچشمه به فلش ایجاد کارخانه اسید یک ضرورت برای تکمیل شرایط فنی و تکنوژیک بود. مدیرعامل شرکت مس با بیان این مطلب افزود: علاوه بر این، راه‌اندازی کارخانه اسید یک مسوولیت محیط زیستی بود؛ چراکه باید با انجام سرمایه‌گذاری گاز so۲ تولیدی در کارخانه ذوب به اسید سولفوریک تبدیل می‌شد. سعدمحمدی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه گفت: خوشبختانه با کمک مهندسان و تکنسین‌های مس توانستیم تمام تجهیزات مورد نیاز این کارخانه را فراهم کنیم تا این طرح به مرحله تولید برسد.

 

مدیرعامل شرکت مس تصریح کرد: این کارخانه اکنون به تولید رسیده و میزان ظرفیتش ۶۱۰ هزار تن اسید در سال با ظرفیت فعلی کارخانه ذوب است. با افزایش ظرفیت تولید ذوب در آینده نزدیک میزان تولید اسید هم افزایش پیدا خواهد کرد. در گروه انفورماتیکی شرکت سامان کیش اعلام کرد: شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در جهت همکاری، توسعه بازار و ورود به عرصه کسب و کارهای نوآور اقدام به تاسیس شرکت تجارت الکترونیک وب پویای البرز (سهامی خاص) کرده است. بدیهی است اثرات مالی این سرمایه‌گذاری به دلیل جدیدالتاسیس بودن پس از بررسی‌های لازم از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید. همچنین شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در راستای اجرای سیاست‌های داخلی میزان سهم‌الشرکه خود را در شرکت نرم‌افزاری تندر نور که عملیات تعمیر و نگهداری دستگاه‌های کارتخوان را بر عهده دارد، از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داده است. بدیهی است اثرات مالی این سرمایه‌گذاری پس از بررسی‌های لازم از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید.  در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت و متعادل بود که در آن ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس به ۹۸۸میلیارد تومان و در فرابورس به هزار و ۶۰میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه شاخص در کل هفته با رشد ۳/ ۰ درصدی تغییر محسوسی را رقم نزد.

 

08:43

دنیای اقتصاد : دوشنبه هفته گذشته اولین شرکت سودده بازار سرمایه، تصمیم خود برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به بازار اعلام کرد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آن به سرمایه بدون پرداخت مالیات، تاکنون بیشتر در انحصار شرکت‌های زیاندهی بود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند و باید طبق قانون فکری برای معضل بیشتر شدن زیان از نصف سرمایه خود می‌کردند. در این فرآیند با اضافه شدن ارزش روز دارایی‌ها به سرمایه فعلی، زیان شرکت کمتر از نصف سرمایه جدید شده و بنابراین شرکت از شمول ماده ۱۴۱ خارج می‌شد.

 

«ریل پرداز سیر» (حریل) طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که قصد دارد حداکثر به اندازه سرمایه فعلی ۱۹۶ میلیارد تومانی خود، از تجدید ارزیابی واگن‌های باری در اختیار خود افزایش سرمایه بدهد و از معافیت مالیاتی آن‌که اخیرا ابلاغ شده، استفاده کند. علت تعیین سقف ۱۰۰ درصدی برای تجدید ارزیابی آن است که واگن‌ها استهلاک‌پذیر هستند و رقم جدید برای ارزش آنها سبب می‌شود که شرکت از سال‌های بعد مجبور باشد هزینه استهلاک برای آن در نظر بگیرد که زیاد بودن این هزینه ممکن است سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. البته یکی از مقررات مربوط به تجدید ارزیابی آن است که: «هرگاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است»، به این معنی که اگر واگن‌های باری را یک طبقه از دارایی درنظر بگیریم، شرکت باید تمام آنها را تجدید ارزیابی کند و نمی‌تواند سقفی برای آن در نظر بگیرد. البته شاید این تعیین سقف با علم به میزان تقریبی ارزش روز واگن‌ها صورت گرفته باشد یا موضوع دیگری وجود دارد که مدیران شرکت از آن مطلع هستند. مدیرعامل حریل در اواخر اردیبهشت سال جاری در نامه کنفرانس خبری کدال، یک پاسخ حاشیه‌ای به یکی از سوالات داد که واکنش‌های فراوانی بین سهامداران حریل ایجاد کرد. در این نامه مدیرعامل شرکت، افزایش قیمت صورت گرفته در سهم را کاذب دانسته و آن را به عده‌ای سودجو نسبت داد که با همکاری فرابورس شناسایی شده‌اند و به‌زودی از طریق مراجع قضایی و انتظامی برخورد مقتضی با آنان صورت می‌گیرد. پس از این اظهار نظر عجیب در اولین روز بازگشایی نماد سهم پس از کنفرانس، صف خرید بیش از ۱۰۰میلیونی برای آن ایجاد شد که البته عجیب نبود. رویداد عجیب آن بود که سهامدار عمده اصلی و بیشتر سهامداران درصدی از خریداران سهم در چند روز پس از بازگشایی بودند طوری‌که در سه روز اول قیمت سهم با رشد ۱۵ درصدی به نزدیک ۳۰۰ تومان رسید. یکی از سهامداران در فضای مجازی به شوخی گفت: «سهامداران عمده از برخورد مقتضی با سودجویان عبرت نگرفته‌اند!» و دیگری از این رویداد به‌عنوان یک اختلاف عقیده کوچک بین «مدیرعامل» و «سهامداران عمده» یاد کرد! دراین گزارش به وضعیت هفتگی افزایش سرمایه‌ها از مرحله صدور مجوز توسط سازمان بورس تا ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها پرداخته می‌شود. حرف «ح» پس از نمادهای بورسی به معنی «حق‌‌تقدم» و حرف «ج» به معنی «سهام جایزه» است.

 

خاهن ح: «آهنگری تراکتورسازی ایران» را شاید بتوان از سرآمدان افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در دهه ۹۰ دانست. این شرکت هنگام انتقال به بخش خصوصی سرمایه ۴/ ۶ میلیارد تومانی داشت درحالی‌که در مجمع فوق‌العاده اواخر خرداد امسال سرمایه‌اش به بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان رسید. از رشد بیش از ۴۲ برابری سرمایه کمتر از ۶۰ میلیارد تومان آن به‌صورت سهام جایزه از تجدید ارزیابی زمین شرکت و سود انباشته بود و بقیه از مطالبات و (عمدتا) آورده نقدی سهامداران بوده است. خاهن در این چندسال علاوه بر یافتن بازارهای جدید از جمله بازارهای صادراتی، در زمینه‌های تولیدی هم به توسعه کار خود مشغول بوده است. البته با توجه به فروش حدود ۱۷۰ میلیارد تومانی شرکت در دوسال اخیر، سهامداران باید به افزایش فروش شرکت در سال جاری و سال‌های پس از آن امیدوار باشند که ارزش بازاری حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای شرکت مناسب ببینند. نماد سهم و حق‌تقدم به‌خاطر مجمع سالانه بسته است، ولی براساس آخرین قیمت پیش از مجمع، تفاوت حدود ۳۰ تومانی بین سهم و حق‌تقدم وجود داشت. در مجمع سالانه از سود ۱۴۴ ریالی ساخته شده ۲۰ ریال تقسیم شد تا به‌زودی معاملات سهم و حق‌تقدم از سرگرفته شود. قاعدتا دارندگان حق‌تقدم در صورت شرکت در افزایش سرمایه در مجمع سال آینده سود در تقسیم سود نقدی شرکت خواهند داشت.

 

در هفته گذشته «سازمان بورس و اوراق بهادار» ۵ مجوز جدید برای افزایش سرمایه صادر کرد که در راس آن مجوز افزایش سرمایه حدود ۳۳ درصدی «شرکت بورس اوراق بهادار تهران» با نماد «بورس» از محل اندوخته و سودانباشته به‌صورت سهام جایزه بود تا سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی آن را به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. «نفت سپاهان» مجوز افزایش سرمایه حدود ۴۷۱ درصدی از سود انباشته را دریافت کرد تا همزمان با برگزاری مجمع سالانه در همین هفته آن را اجرایی کند. «سیمان هرمزگان» (سهرمز) هم می‌تواند سرمایه خود را معادل ۱۰۰ درصد از مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد. برای شرکت فرابورسی «صنایع بهداشتی ساینا» (ساینا) افزایش سرمایه ۲۳ درصدی از سود انباشته درنظر گرفته شد. در تابلوی بازارپایه هم «لیزینگ رازی» (ولراز) می‌تواند در مرحله اول سرمایه خود را از ۲/ ۲ میلیارد تومان به ۱/ ۶ میلیارد تومان (حدود ۱۷۷ درصد) از مطالبات و آورده نقدی افزایش دهد.  «سایپا آذین» (خاذین) اعلام کرد که افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مطالبات و آورده نقدی را که در اوایل تیرماه در مجمع فوق‌العاده به مدیران شرکت تفویض شد، سه‌شنبه همین هفته در جلسه هیات‌مدیره بررسی و تصویب خواهد کرد. شرکت بورسی «ذغال‌سنگ نگین طبس» (کطبس) مبلغ ۱۰۷۸۶ ریال و شرکت فرابورسی «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان» (غشهداب) مبلغ ۲۱۰۳ ریال به‌صورت خالص از حراج حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده به‌دست آوردند که به حساب بانکی دارندگان آن واریز خواهند کرد. معاملات اولیه حق‌تقدم «بازرسی‌فنی و کنترل‌خوردگی تکین‌کو» (رتکو) درحالی پایان یافت که فاصله قیمتی بیش از ۱۱۰ تومانی (با در نظر گرفتن ۱۰۰ تومان واریزی) بین سهم و حق‌تقدم در آخرین روز باقی ماند. نکته جالب هم استفاده سهامدار عمده رتکو یعنی «سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی» (وپترو) از این فاصله قیمتی در طول دوره معاملات بود که البته تفاوت قیمت گاهی به حدود ۲۰۰ تومان هم رسید. وپترو که در دوسه ماه اخیر (احتمالا به‌خاطر تغییرات مدیریتی) خرید و فروش چندانی در پرتفوی خود انجام نداده، سهام رتکو را در صف خرید می‌فروخت و همزمان حق‌تقدم آن را در قیمت‌های منفی یا متعادل برمی‌داشت تا به‌جای ۱۰۰ تومان واریزی، مطالباتش از رتکو را تسویه کند. حراج حق‌تقدم «سرمایه‌گذاری شاهد» (ثشاهد) تا سه‌شنبه این هفته ادامه دارد که تاکنون از بیش از ۹۰ میلیون حق‌تقدم استفاده‌نشده کمتر از ۲۰ میلیون در قیمت‌های حدود ۵۰ تومان فروخته شده، درحالی‌که از خود سهم استقبال بیشتری می‌شود. علاقه‌مندان به این سهم با دید شرکت در مجمع سالانه - که معمولا اواخر مهر برگزار می‌شود - از خرید حق‌تقدم بهره بیشتری خواهند برد. ثشاهد گرچه در بین شرکت‌های انبوه‌سازی جای دارد اما سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه‌های دیگر هم انجام داده است که درصورت اداره مدیران آن، پتانسیل مناسبی برای تجدید ارزیابی در مجموعه شرکت‌های فرعی خود دارد. حق‌تقدم «پارس سویچ» (بسویچ) در روز چهارشنبه در قیمت‌هایی بیشتر از خود سهم که در صف خرید بود، معامله شد، درحالی‌که در مجمع سالانه آن‌که به‌زودی برگزار می‌شود به حق‌تقدم‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد.

 

08:55

دنیای اقتصاد- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته رشد ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد. رشد قیمتی مداوم و پیوسته سهام از ابتدای سال ۹۷ تاکنون با دلایل مشخصی رخ داده است. در دوره‌ای تغییرات نرخ سود بدون ریسک می‌تواند انتظارات از نسبت قیمت به درآمد سهام را دستخوش تغییر کند و بر قیمت سهام اثرگذار باشد یا ممکن است رشد اقتصاد یک کشور در نهایت اثرات خود را در رشد شاخص سهام منعکس کند. موارد متعددی می‌توان در این خصوص به عنوان عامل رشد سهام مطرح کرد. با این حال رشد اخیر بورس تهران به دنبال رونق اقتصادی در کشور یا تحول نرخ سود در نظام بانکی نبود بلکه علت اصلی رشد قیمتی سهام را باید موج تورمی و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی عنوان کرد. بر این اساس این رشد واقعی نیست. البته این به معنای رشد حبابی سهام نیست بلکه منظور این است که سهام مطابق با سایر دارایی‌ها رشد اسمی را تجربه می‌کند.

پول‌های توهم‌ساز در بورس تهران

 

این موضوع تنها به سهام و بورس تهران محدود نمی‌شود بلکه اثرات خود را در بازارهای مختلف منعکس کرده است. چند برابر شدن قیمت خودرو یا رشد عجیب قیمت مسکن، رشد چندین برابری نرخ دلار و مثال‌هایی از این دست را در کل ساختار کشور می‌توان مشاهده کرد. هر فعال اقتصادی بسته به بازاری که در آن فعالیت دارد در ظاهر از افزایش قیمت فروش دارایی‌ خود سود برده است. اما این سود واقعی نیست و تنها توهمی است که به دنبال تورم‌های سنگین در اقتصاد کشور ایجاد شده است. این سود شاید تنها توانسته باشد قدرت خرید شخص را حفظ کند. در نتیجه لازم است فعالان اقتصادی از ماهیت این افزایش ارزش دارایی و سود خود آگاه باشند.  از طرفی چنین موج‌های تورمی سنگین و شل شدن افسار پولی، جولان نقدینگی را در بازارهای مختلف به دنبال داشت. همین موضوع در بازار سهام نیز قابل رصد بود. فارغ از اثرات مخرب چنین موج‌های مخربی در اقتصاد و ضربه سنگین بر فعالان اقتصادی یکی از مواردی که چنین موج‌های مخربی ایجاد می‌کند ایجاد توهم «دانای کلی» میان برخی از فعالان اقتصادی یا بازار سهام است.

 

در چنین حالتی تعداد استادان بورسی یا اقتصادی افزایش می‌یابد و علت اعتماد عموم به این افراد محقق شدن پیش‌بینی‌ها از نرخ دلار یا قیمت یک سهم است. اما نکته دردناک در این خصوص این است که این افراد نه تنها  خود  مشغول خرید و فروش سهام هستند، بلکه اندک اطلاعاتی که جسته و گریخته به دست آورده‌اند این اعتماد به نفس را برای  آن ها ایجاد کرده است که جرات اظهارنظر غیرکارشناسی و حتی پیشنهاد به دیگران را نیز به خود می‌دهند. حتی ممکن است بدون کمترین اطلاعاتی درباره آینده قیمتی یک سهم اظهارنظر کنند و تحت شرایطی آن سهم به نقطه هدف برسد و در چنین شرایطی است که عموم که از علت اصلی چنین رخدادی آگاه نیستند دنباله‌رو چنین افرادی می‌شوند. این افراد به‌صورت خواسته یا ناخواسته از اعتماد دیگران سوءاستفاده می‌کنند و پس از مدتی نیز با موجی از عناوین مانند «استاد» مواجه می‌شوند. پیروان این افراد که از دلایل تغییرات قیمت آگاه نیستند تا جایی پیش می‌روند که چشم‌بسته از «استاد» پیروی می‌کنند و اطلاعات سطحی و اندک وی را سندی بر این عنوان می‌دانند. در نتیجه به مصداق این مثل که در دنیای کورها شخصی با یک چشم حتی کم‌سو می‌تواند پادشاهی کند افسار سهام را دست می‌گیرند و این رفتار در کل بازار سهام همه‌گیر می‌شود. و اقتصادهایی مانند کشور ما نیز که با موج‌های تورمی سنگین همراه هستند بستر پیدایش چنین افرادی را بیش از هر زمان دیگری فراهم می‌کنند. در چنین وضعیتی هر چه تعداد افرادی که سطح آگاهی پایین‌تری دارند، در یک بازار بیشتر باشد عناوین «استاد» نیز راحت‌تر قابل انتشار است.

 بستری برای جوانه‌زنی «استاد»

 

موج‌های تورمی سنگین کل اقتصاد یک کشور را می‌پیمایند و اثرات سوء قابل توجهی را در زندگی افراد جامعه منعکس می‌کنند. در چنین شرایطی است که افرادی که دارایی از هر نوعی را مالک هستند با افزایش ارزش ثروت خود مواجه می‌شوند و افرادی که هیچ‌گونه اموال غیرپولی نداشته باشند کاهش ارزش ثروت خود را شاهد خواهند بود. به دنبال این موضوع افزایش فاصله طبقاتی را شاهد هستیم. اثرات واقعی تورم بر زندگی عموم مردم جامعه برای همگان قابل حس است و احتمالا نیازی به تشریح این موضوع نیست. در این میان جنبه‌ای از اثرات موج‌های تورمی وجود دارد که باید با دقت به آن توجه شود. این وضعیت حالت هشدار را برای عموم با آگاهی پایین نسبت به واقعیت‌ها ایجاد می‌کند که در نهایت می‌تواند شدت ضربه تورمی را بیشتر کند.  تورم سنگین در اقتصاد کشور بستر را برای جوانه‌زنی افرادی با لقب «استاد» در بازارهای مختلف فراهم می‌آورد. در این میان بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شرایط کنونی نیز این ریسک بازار سهام را تهدید می‌کند. با افزایش تعداد «استاد»ها در بورس تهران بر تعداد پیروان آنها نیز افزوده شده است. در نتیجه همه‌گیر شدن این موضوع، این ریسک بزرگ بازار سهام را تهدید می‌کند که افسار بورس به دست این افراد با سواد اندک بیفتد و در نتیجه از این منظر بورس ضربه سنگینی را در آینده متحمل شود.

 شرط تسریع انتشار اساتید

 

در حالی‌که استادان باید مهارت کافی را در زمینه فعالیت خود داشته باشند تا بتوان آنها را لایق این عنوان دانست، شرایط در بورس تهران تا جایی پیش رفته است که هر روز بر تعداد استادان با کمترین سطح آگاهی از سهام و ارزش‌گذاری افزوده می‌شود. این استادان بر حسب رخدادهای تصادفی این عنوان را کسب می‌کنند و در شرایطی که بی‌ثباتی در کل اقتصاد کشور سرایت کرده است امکان وقوع چنین رخدادهای تصادفی بیش از همیشه خواهد بود.

 

برای مثال ممکن است برخی جهش دلار تا ۱۹ هزار تومان (مهر سال گذشته) یا در ادامه نزول شدید دلار تا ۱۰ هزار تومان را تا پایان آذر پیش‌بینی کرده باشند. در حالت نخست افرادی ممکن است در اوایل تابستان سال گذشته «دلار ۲۰ هزار تومانی» را پیش‌بینی کرده باشند (تعداد این افراد در میان فعالان اقتصادی بسیار زیاد بود) همین افراد احتمالا در ذهن برخی از عموم مقام کارشناس و استاد را کسب می‌کنند. اما اگر در مهر سال گذشته با اعتماد به این افراد ارز خریداری شده بود احتمالا در ادامه زیان سنگینی پیروان و حتی خود این اساتید را تهدید کرده است. این موضوع به معنای عدم رشد یا ادامه افت دلار در ماه‌های آینده نیست اما اینکه فردی بر حسب اتفاق و در بستر تورمی پیش‌بینی‌های توهمی ارائه می‌کند نمی‌تواند نشان از تخصص این فرد داشته باشد، اتفاقا می‌تواند نشان از عدم آگاهی نسبت به واقعیت‌ها و مفاهیم اقتصادی باشد و تنها اعتماد به نفس کاذب جرات اظهارنظر را ایجاد کند. اثر دانینگ-کروگر به عنوان یک سوگیری شناختی از خود مطرح است که جهش اعتماد به نفس در کمترین سطح آگاهی را در این دسته از افراد شرح می‌دهد. همین موضوع می‌تواند برای فردی که در اواسط مهر دلار ۱۰ هزار تومانی را پیش‌بینی کرده باشد نیز وجود داشته باشد و وقتی که دلار در اواخر آذر به این قیمت می‌رسد بار دیگر توهم «استاد» شدن را داشته باشد و جو عمومی نیز این توهم را برای شخص تشدید کند.  چنین موضوعی به مراتب در بازار سهام پررنگ‌تر است. بستر ایجاد «استاد»های پوشالی در بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر مانند ارز و سکه به مراتب مهیاتر است. تعداد زیادی سهم و در ظاهر مفاهیم پیچیده‌تر سهام نسبت به دیگر بازارها در نگاه عموم باعث می‌شود که برای مثال اگر شخصی نام مدیرعامل یا مدیرمالی یک شرکت را بداند یا اینکه از میان ۱۰ نمادی که انتظار دو برابر شدن قیمت را داشته تنها یک سهم نیز به نقطه هدف رسیده باشد راحت‌تر به درجه «استاد»ی نائل شود. فضای تورمی نیز فضا را برای تحقق پیش‌بینی‌های تخیلی مهیا می‌سازد. محقق شدن پیش‌بینی رشد ۱۰۰ درصدی (به دنبال فضای تورمی) به مراتب اثر بیشتری را نسبت به پیش‌بینی رشد ۵ درصدی دارد. در نتیجه مشخصا فضای تورمی با توجه به بی‌ثباتی ایجادشده و همچنین اثر بیشتر تغییر قیمت‌ها بر ذهن می‌تواند فضا را بیشتر برای تکثیر استادان فراهم سازد. اما اگر بنا باشد بازارهای مالی بر اساس یک معیار منطقی ارزش‌گذاری شوند و به حرکت قیمتی سهم، ارز یا سایر دارایی‌ها به سمت ارزش ذاتی باور وجود داشته باشد باید در خصوص پیروی چشم‌بسته از استادانی که هر روز بر تعداد آنها در اقتصاد کشور و بورس تهران افزوده می‌شود هشدار داد. شرایط آموزشی و اخذ مدرک در کشور ما نیز خود علتی برای وقوع چنین شرایطی بوده در نتیجه حتی اگر شخصی مدارک اقتصادی یا مالی را داشته باشد نیز احتمال ورود به این وادی را دارد؛ کسب لقب پوشالی «استاد». همین موضوع در پایان موج تورمی می‌تواند ضربه سنگینی را به سهام وارد کند.

 

09:10

پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در نظر دارد، روزهای شنبه هر هفته به معرفی پایان‌نامه‌های مرتبط با بازارسرمایه و انعکاس آخرین یافته‌های دانشگاهی در این حوزه بپردازد. براین اساس، طی روز جاری به معرفی پایان‌نامه «سارا عظیمی» می‌پردازیم که در بهمن ۱۳۹۷ به داوری حسین عبده تبریزی در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده است.

 

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در چکیده این پژوهش آمده است: افت شدید قیمت نفت خام از نیمه‌ دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت خام از جمله ایران داشته است؛ بالطبع درک علل افت قیمت نفت خام در این برهه از منظر سیاست‌گذاری برای کشورهای صادرکننده نفت خام حائز اهمیت خواهد بود.

 

 در این پژوهش افت قیمت نفت خام از نیمه‌ دوم دسال ۲۰۱۴ میلادی با توجه به تکانه (شک) ‌های ساختاری در قالب یک مدل خود رگرسیون‌برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین در این پژوهش بازار ذخیره‌سازی نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین لایه‌های فیزیکی بازار نفت از زمان آغاز افت قیمت نفت خام مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار مدل شوارتز (۱۹۹۷) به صورت مسئله‌ معکوس مدل‌سازی شده و با استفاده از الگوریتم مبتنی بر روش عددی ثمرات رفاهی محاسبه شده است.

 

بر اساس نتایج تجزیه‌ تاریخی، افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی عمدتاً مرتبط با ترکیبی از تکانه‌های ساختاری است که در این میان تکانه‌های عرضه‌ نفت نقش قابل توجهی در میان سایر تکانه‌های ساختاری داشته‌اند.

 

در توضیح علت این پدیده می‌توان به افزایش قابل‌توجه نفت خام غیر متعارف آمریکا و کاهش اختلالات عرضه‌ اپک و همچنین عدم کاهش سقف سهمیه تولیدی اعضای اوپک در اواخر سال ۲۰۱۴ اشاره کرد. همچنین بر اساس نتایج، تکانه‌های تقاضای موجود انبار و تکانه‌های تقاضای نفت خام نیز به نسبت در افت قیمت نفت خام نقش داشته‌اند به‌خصوص آن که بر اساس نتایج، تکانه‌های تقاضای موجودی انبار (فعالیت‌هی سفته‌بازی) آغازگر افت قیمت نفت خام محسوب می‌شوند. اما در این برهه تکانه‌های پایه نقش قابل توجه و معناداری در افت قیمت نفت خام نداشته‌اند.

 

همچنین بر اساس نتایج، تکانه‌های ساختاری و به‌خصوص تکانه‌های عرضه نفت خام نقش قابل توجهی در انباشت بی‌سابقه‌ی ذخایر تجاری نفت خام از اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی داشته‌اند که به موجب آن سطوح ثمرات رفاهی کاهش و هزینه‌های ذخیره‌سازی افزایش‌یافته است و با تشدید فشار بر کاهش قیمت نقدی نسبت به قیمت آتی‌ها موجب منفی‌شدن خالص ثمرات رفاهی در بازار نفت شده است. بر اساس نتایج خالص ثمرات رفاهی در اوایل سال ۲۰۱۶ و مقارن با افت شدید قیمن نفت خام به پایین‌ترین میزان خود رسیده و حداقل تا اواخر سال ۲۰۱۷ در سطوح منفی باقی‌ مانده است.

 

09:25

رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم و ارزش مبادلات فرابورس ایران، گشایش نماد یک شرکت در بازار دوم، عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی و درج یک شرکت در بازار دوم از مهم‌ترین رویدادهای فرابورس ایران در هفته سوم تیرماه بود.

 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، معامله‌گران در هفته منتهی به ۲۱ تیرماه به دادوستد ۱۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال اقدام کردند که به رشد ۴۷ و ۴۱ درصدی حجم و ارزش این مبادلات انجامید.
 
شاخص کل فرابورس ایران که در آخرین روز کاری هفته گذشته در ارتفاع ۳ هزار و ۲۱۳ واحدی قرار داشت با ۴۱ واحد رشد در پایان این هفته در سطح ۳ هزار و ۲۵۴ واحدی ایستاد. از این رو آیفکس به ترتیب بازدهی ۹ و ۴۴ درصدی را از ابتدای ماه و سال جاری به ثبت رساند.
 
به استثنای بازار اول که در پی مبادله ۷۳۱ میلیون سهم به ارزش ۳۲۱۳ میلیارد ریال با کاهش ۱۵ و ۲۱ درصدی حجم و ارزش دادوستدی مواجه شد، تمامی بازارهای فرابورس عملکرد مثبتی را در این هفته بر جای گذاشتند.
 
 بازار دوم با ثبت معامله ۲۵۴۴ میلیون سهم به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال، رشد ۲۲ و ۳۹ درصدی حجم  ارزش معاملاتی را تجربه کرد.
 
ادامه مبادلات بازار سهام به دادوستد ۶۶۷۰ سهم به ارزش ۱۹ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال انجامید که از رشد افزون بر ۷۰ درصدی حجم و ارزش این مبادلات نسبت به هفته گذشته حکایت دارد.
 
از سوی دیگر رصد مبادلات اوراق طی این هفته نشان می‌دهد که در بازار ابزارهای نوین مالی نقل‌وانتقال ۱۸۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال صورت گرفته است که در این میان دادوستد ۱۱ میلیون ورقه به ارزش ۹۶۶۲ میلیارد ریال مربوط به اوراق بدهی بوده است.
 
جابه‌جایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ثبت معامله ۱۷۲ میلیون ورقه به ارزش ۲۲۹۰ میلیارد ریال منتهی شد.
 
همچنین خریداران و فروشندگان اوراق تسهیلات مسکن ۳۷۰ هزار ورقه تسه به ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال را نقل‌وانتقال دادند که حجم و ارزش این دادوستدها نسبت به هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
 
رویدادهای مهم هفته
 
هفدهم تیرماه انتقال نماد شرکت ویتانا در نماد «غویتا» از بازار پایه ب و گشایش این نماد در بازار دوم از رویدادهای مهم این هفته بود. بدین ترتیب هر سهم این شرکت که در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر قرار دارد، ۱۲۳۰ تومان کشف قیمت شد.
 
از سوی دیگر سه‌شنبه هفته جاری یعنی هفدهم تیرماه شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا ۷۱۵» با تاریخ سررسید اردیبهشت‌ماه ۹۹ در بازار ابزارهای نوین مالی بودیم که هر ورقه اخزا ۷۱۵ با مبلغ ۸۳۵ هزار ریال کشف قیمت شد.
 
در همین روز، شرکت پخش هجرت با نماد «هجرت» از گروه مواد و محصولات دارویی پس از احراز تمامی شرایط پذیرش به عنوان صد و نود و هفتمین نماد معاملاتی (صد و پانزدهمین شرکت در بازار دوم) در فهرست نرخ‌های فرابورس درج شد.
 
محصولات شیمیایی صدرنشین صنایع فرابورسی
 
نگاهی به ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروه‌های صنعت نشانگر آن است که محصولات شیمیایی با در اختیار گرفتن ۱۶ درصد بیشترین سهم را از ارزش کل معاملات خرد را به خود اختصاص داده است.
 
دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و این انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز هر کدام ۸ درصد از ارزش کل مبادلات سهام را دراختیار گرفتند. در مجموع ارزش کل معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به بیش از ۳۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال رسید.
 
09:43
هیأت دولت آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ با موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب کرد.
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، هیأت دولت آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ با موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی را به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تصویب کرد.
 
طبق این آئین‌نامه، دولت می‌تواند بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها) را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه به صورت جمعی-خرجی تسویه کند
 
10:00
بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات در راستای توسعه و رونق صادرات و امور بازار سهام، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک ملت و صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش سهم صادرات از مجموع تسهیلات اعطایی بانک با پوشش صندوق، معرفی خدمات و محصولات صندوق از سوی بانک و همچنین معرفی مشتریان صادراتی از سوی صندوق به بانک، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
 
بر اساس این تفاهمنامه که به امضای محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رسید، طرفین در زمینه های مختلف به ویژه در راستای توسعه و رونق صادرات و همچنین امور بازار سهام، با یکدیگر همکاری خواهند داشت.
 
بیگدلی این تفاهمنامه را یک تفاهم خوب در راستای تسهیل امور صادراتی به ویژه در شرایط تحریم خواند و اظهار امیدواری کرد با عملیاتی شدن مفاد این تفاهمنامه، تولید، صادرات و در نهایت اشتغال بهبود پیدا کند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد توسعه از محل رونق تولید صورت گرفته، صادرات یکی از مولفه های اثرگذار در رونق تولید است و تولید و صادرات، لازم و ملزوم هم هستند و تولید محصولات با کیفیت، مسیر صادرات را هموار می کند.
 
وی با تاکید بر اینکه با افزایش صادرات محصولات، تولید نیز جان بیشتری خواهد گرفت، افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران از نهادهای تاثیرگذار در خلق اقتصاد بین الملل است و امیدواریم این تفاهمنامه باعث رونق تولید، صادرات و اشتغال شود. استراتژی اصلی این بانک حمایت از تولید و اشتغال بوده و توسعه صادرات از ابزارهای مهم در راستای تحقق این استراتژی است و امید می رود با انعقاد تفاهمنامه، گام های مثبتی در راستای افزایش سهم صادرات از تسهیلات بانکی که هم اکنون به شدت پایین است، برداشته شود.
 
وی اظهار امیدواری کرد بانک ملت نخستین بانکی باشد که نسبت به افزایش این نسبت اقدام می کند و اثرات این افزایش در رونق تولید و صادرات دیده شود. تسهیلات پرداختی باید امر صادرات را تسهیل کند و سختگیری های بی مورد در این زمینه وجود نداشته باشد. با کمک صندوق ضمانت صادرات، مفاد این تفاهمنامه هرچه سریع تر اجرایی شده و بانک ملت هم خواهد توانست رتبه نخست را در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان به خود اختصاص دهد.
 
بهرامی نیز از بانک ملت به عنوان یک بانک بسیار معتبر و بزرگ نام برد و اظهار داشت:  مدیریت این بانک در نظام بانکی زبانزد است و خوشحالیم که همکاری با این بانک را شروع کرده ایم و امیدواریم که اجرای این تفاهمنامه، منشاء خیر و برکت باشد.این تفاهمنامه با دقت و پس از ماه ها کار کارشناسی تدوین شده،امید می رود تفاهمنامه مذکور با دقت هم عملیاتی شود و به صادرات کمک کند.
 
وی توسعه صادرات را مهمترین ابزار در این جنگ اقتصادی خواند و گفت: تحریم ها بیش از هر چیز دیگری، تجارت و صادرات را تحت تاثیر قرار داده بنابراین صادرات، نوک پیکان مقابله با تحریم ها محسوب می شود.ماموریت صندوق این است که قراردادهای صادراتی را بیمه و نگرانی صادرکنندگان را از لحاظ برگشت منابع صادراتی، رفع کند.
 
بهرامی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان به تامین مالی ارزان قیمت نیاز دارند،افزود: صندوق ضمانت صادرات با نظام بانکی در این زمینه همکاری دارد و ضمانتنامه صندوق از وثایق مورد قبول بانک ها برای ارائه تسهیلات به حساب می آید ولی متاسفانه سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی، بسیار ناچیز است.تفاهمنامه فوق می تواند به کوتاه کردن فرآیند اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کمک کند و در حوزه تامین منابع مالی آنان به ویژه از طریق ابزارهایی همچون خرید دین، موثر باشد.
 
10:07
پیش بینی ادامه سیر صعودی بورس، اقدامات عاجل صنعت خودرو برای امکان تداوم فعالیت و وضعیت صنعت بانکی باتوجه به نتایج مهم آخرین آمارهای پولی توسط یک روزنامه بررسی شد.
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد ، بازار سهام در هفته گذشته به رغم یک شروع منفی در روز شنبه در نهایت برآیندی مثبت با شیب ملایم داشت که در نتیجه آن شاخص کل ۱.۷ درصد رشد کرد. بنابراین، بازدهی بورس تهران از ابتدای تابستان و ابتدای سال شمسی به ترتیب به ۶.۳ و ۳۹.۷ درصد رسیده است.
 
تداوم رشد محتاطانه بورس در حالی صورت می‌گیرد که به لحاظ برخی نسبت‌های ارزش‌گذاری از جمله ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی، متوسط قیمت‌ها در بورس با تخمین‌های فعلی از رشد اقتصادی منفی در محدوده اوج تاریخی قرار دارد.
 
تکرار گام‌های آهسته صعود در بورس
 
در همین حال، نرخ ارز از ابتدای سال هیچ گونه رشدی در بازار آزاد نداشته و فاصله سامانه نیما با قیمت بازار نیز به حداقل رسیده است. علاوه براین، نشانه‌ های هیجان‌ زدگی و تقاضای بی رویه سهام در بخشی از صنایع کوچک هم به چشم می‌خورد که به وضوح منجر به فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی شده است.
 
از مجموع این تحولات می‌توان نتیجه گرفت ادامه فضای صعودی بورس به ویژه با شتاب محقق شده از ابتدای سال با موانع مهمی مواجه است مگر آنکه گشایش‌های سیاسی یا تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز انگیزه جدیدی برای رشدهای معنادار از سطوح کنونی در سطح شاخص کل فراهم کند.
 
بی‌تفاوتی بازارها به اخبار سیاسی
 
یکی از ویژگی‌های جالب توجه عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری ایران در سال ۹۸ تا به اینجا بی‌تفاوتی کامل به اخبار تنش آلود در حوزه سیاست بوده است. در این دوره حتی اتفاقاتی نظیر تهدیدهای نظامی و اجرای تحریم‌های فروش نفت بصورت کامل نیز نتوانستند آرامش ارزی را بر هم بزنند یا در بورس موجب نگرانی شوند.
 
برعکس، روند قیمت‌های سهام پس از هر دوره از این اتفاقات اوج تازه‌ای گرفت و قیمت‌های ارز یک پله عقب نشستند. در بازار مسکن هم رشد شتابان حداقل در فصل بهار با قوت ادامه یافت. هفته گذشته نیز از این روند کلی مستثنی نبود. به رغم اعلام گام دوم کاهش تعهدات هسته‌ای توسط ایران و برخورد سرد طرف‌های مقابل با این رویداد، هیچ‌گونه اثر متقابلی رصد نشد تا فرضیه قطع ارتباط رفتاری بازارها با سیاست حداقل در کوتاه مدت تقویت شود.
 
به نظر می‌رسد تحولاتی نظیر حضور قدرتمند بازار ساز در سمت عرضه ارز در کنار تداوم ورود نقدینگی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی به امید بهره مندی از سودهای سریع بورس در شرایط رکودی سایر بازارها موجب شده تا فعلا دارایی‌های ریسک‌پذیر نظیر سهام، دست بالا را در مقایسه با دارایی‌های ریسک گریز داشته باشند، وضعیتی که تداوم آن البته بیش از تحولات سیاسی به امکان پایداری دینامیسم فعلی عرضه و تقاضا در بازارها بستگی دارد.
 
زنگ هشدار در خودروسازان
 
صنعت خودرو و ساخت قطعات از جمله گروه‌هایی بوده که با جهش بیش از دو برابری سهام نسبت به رشد شاخص کل (بیش از ۶۰ درصد) گوی سبقت را از بسیاری از صنایع به لحاظ بازدهی ربوده است. همچون بسیاری از موارد دیگر، این جهش خیره‌کننده تناسبی با واقعیت‌های بنیادی و وضعیت عملیاتی شرکت‌های این صنعت نشان نمی‌دهد.
 
در همین راستا، انتشار صورت‌های مالی دوازده ماهه دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا و نیز برخی زیرمجموعه‌های آنها زنگ هشدار را درخصوص وضعیت مالی این شرکت‌ها به صدا درآورده است. بر این اساس، این دو شرکت در سال گذشته در سطح گروه به ترتیب بیش از ۱۱ و ۷ هزار میلیارد تومان زیان خالص را ثبت کردند تا زیان انباشته آنها به ترتیب به بیش از ۱۰ و ۳۵ برابر سرمایه ثبت شده برسد.
 
در همین حال، مطالعه ترازنامه هر دو شرکت از روند فزاینده تسهیلات مالی و نیز پیش دریافت از مشتریان در بخش بدهی‌های جاری(با سررسید کمتر از یکسال) حکایت می‌کند که عملا کسری منابع خودرو سازان را در این سال پوشش داده است. با توجه به ماهیت این تعهدات کوتاه مدت و حجم سنگین آنها و نیز تداوم روند زیان دهی فعالیت خودرو سازان در سال جاری به نظر می‌رسد که ادامه مسیر فعلی از پایداری لازم برخوردار نباشد.
 
از این رو در دستور کار قرار گرفتن اقداماتی نظیر افزایش سرمایه سنگین از محل آورده‌های نقدی سهامداران و اصلاح جدی قیمت خودرو به منظور توقف زیان دهی از جمله اقدامات عاجلی هستند که برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع و امکان تداوم فعالیت این صنعت مادر باید مدنظر قرار گیرد.
 
نتایج مهم از آخرین آمارهای پولی
 
سرانجام و با تاخیر زیاد، آمار متغیرهای پولی و بانکی برای سه ماه پایانی سال گذشته روی سامانه بانک مرکزی قرار گرفت. انتشار این آمارها برای فعالان بورسی هم از جهت تحلیل صنعت بانکداری و هم به لحاظ ارزیابی شرایط کلان اقتصادی حائز اهمیت زیادی است. سمت و سوی گزارش‌های منتشره از لحاظ تغییرات وضعیت شبکه بانکی بدون‌تردید مثبت بود.
 
در شاخص ترین اتفاق، روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تقریبا متوقف شده و با ثبت رشد ۵ درصدی از جهش ۳۲ درصدی سال گذشته فاصله زیادی گرفته است. در مورد بانک‌های خصوصی این مساله حتی پررنگ تر است تا جایی که پس از دو سال جهش نگران‌کننده ۲۰۷ و ۱۱۰ درصدی بدهی به بانک مرکزی، رشد این متغیر در سال ۹۷ به تنها ۹ درصد محدود شده است.
 
بخشی از اصلاح وضعیت بانکی احتمالا به جهش تورم و عدم رشد متناسب نرخ سود سپرده باز می‌گردد که فضای تنفس خوبی را برای بانک‌ها به لحاظ رشد ارزش دارایی‌ها و افزایش توان وصول مطالبات معوق فراهم آورده است. در راستای این بهبود وضعیت عملیاتی، نقش مهم نظارتی بانک مرکزی در کنترل رقابت بر سر جذب منابع و جنگ نرخ سود را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
 
از منظر دیگر، تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم تاثیر مهمی در کاهش اضافه برداشت ازمنابع بانک مرکزی ایفا کرده است. با این وجود، روند افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با لحاظ کردن اثر تهاتری مورد اشاره، اتکای دولت بر استقراض از دو منبع مزبور افزایش یافته که احتمالا به دلیل محدودیت‌های کسر بودجه است، وضعیتی که می‌تواند با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فروش نفت صادراتی در سال جاری تشدید شود.
 
با وجود بهبود کلی شرایط بانک‌ها، روند کاهش حقوق صاحبان سهام تداوم یافته و به سطوح هشدار آمیزی نسبت به اندازه کل ترازنامه بانک‌ها رسیده است. وضعیتی که عمدتا به دلیل تداوم زیان دهی بخشی از بانک‌ها اتفاق افتاده و ضرورت اجرای افزایش سرمایه و تزریق پول جدید از سوی سهامداران به منظور اصلاح ساختار ترازنامه و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه را بار دیگر به ذهن متبادر می‌سازد.

 

11:30

شرکت حمل و نقل ریلی که در فرابورس حاضر است از برنامه افزایش سرمایه ۶۰ درصدی از محلی جذاب خبر داد و با رشد قیمت روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت توکاریل که با سرمایه اسمی 200 میلیارد تومانی درد بازار دوم معاملات فرابورس حاضر است از برنامه افزایش سرمایه 60 درصدی خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد 2.7 درصدی به قیمت 4816 ریالی رسید.

بر این اساس،"توریل" در نظر دارد 120 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید.تامین مالی این شرکت در صورت موافقت سلزمان بورس از محل جذاب سود انباشته و با هدف تکمیل و افزایش ناوگان ریلی اعمال خواهد شد.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری توکافولاد و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) با 33.8 و 33.4 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.

 

11:38

زمان سفارش گیری و شرایط خرید ۳۰۰ میلیون سهم پتروشیمی نوری اعلام شد تا زمینه فروش گران ترین عرضه اولیه تا ساعاتی دیگر فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی ، عرضه اولیه 10 درصد سهام پتروشیمی نوری تا ساعاتی دیگر در بورس انجام و طی آن 300 میلیون سهم با محدوده قیمتی 2950 تا 3125 تومان و سهمیه 1000 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی در بازار دوم معاملات بورس تهران عرضه می شود تا رکورد گرانترین عرضه اولیه چند سال اخیر شکسته شود.

براساس این گزارش، تا قبل از این ، گرانترین سهم جدید مربوط به سهام پلی پروپیلن جم در 27 خرداد با 2250 تومان و پیش از آن پتروشیمی پارس با 2400 تومان در تیر سال گذشته بود اما پتروشیمی نوری که احتمالا" با قیمت 3125 تومانی هر سهم کشف قیمت خواهد شد، این عنوان را به خود اختصاص خواهد داد.

همچنین "نوری" هفتمین شرکت جدید سال است که بعد از شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین، کشت و صنعت شریف آباد، ژلاتین کپسول، پلی پروپیلن جم ، سیمرغ و دارویی ره آورد تامین وارد بازار سهام می شود. 

در این رابطه، مدیر عملیات بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه ایی ، زمان سفارش گیری و شرایط خرید این سهم را به شرح زیر اعلام کرد:

1- دوره ثبت سفارش از ساعت 10 الی 12:30 با امکان اصلاح و یا حذف سفارش .

2- سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 1000 سهم و هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش است .

3- ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیی شده (کف قیمت 29.500 و سقف قیمت 31.250 ریال ) ، جهت ثبت سفارش امکانپذیر بوده و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نیست . کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند با توجه به شرایط فوق ، نسبت به ورود سفارش اقدام کنند .

4- پس از اتمام دوره ثبت سفارش، کشف قیمت با توجه به وضعیت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و طبق ماده 17 دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس خواهد بود. 

 

11:46

فردا یکشنبه ۲۳ تیرماه و پیش از جلسه شورای عالی بورس برای جمع‌بندی نهایی قوانین جدید بازار پایه، جلسه‌ای تبیینی و توجیهی با حضور فعالان این بازار در فرابورس برگزار می‌شود که معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران در خصوص مدعوین این نشست و معیارهای انتخاب آن‌ها و اینکه فعال بازار پایه چه کسانی هستند، جزئیاتی ارائه کرد.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، بهنام محسنی با اعلام اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده، برخی از کسانی که خود را در شبکه‌های اجتماعی به عنوان فعال بازار پایه اظهار کرده و در شکل‌دهی اعتراضات اخیر این بازار نقش پررنگی ایفا کردند، دارای پرتفوی محدودی در بازار پایه هستند، گفت: برای نشست فردا، جمعی از فعالان این بازار به نحوی که بتوانند به عنوان نماینده‌ای از تمامی مخاطبان بازار پایه باشند انتخاب شده‌اند که برای این موضوع معیارهای متعددی مدنظر قرار گرفته است و در نهایت ۶ گروه مختلف از فعالان و ناشران بازار پایه به این نشست دعوت شده‌اند.
 
وی با اعلام اینکه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین دو تن از اعضای شورای عالی بورس برخی از مهمانان این جلسه خواهند بود، در خصوص سایر دعوت‌شدگان به این جلسه به عنوان فعالان و ناشران بازار پایه توضیح داد: گروه نخست دعوت‌شده به نشست، شفاف‌ترین ناشران تابلوهای جدید این بازار هستند که بدین ترتیب از تابلو زرد ۱۰ ناشر، تابلو نارنجی ۵ ناشر و از تابلو قرمز ۲ ناشر بر اساس میزان شفافیت اطلاعاتی دعوت شده‌اند.
 
به گفته محسنی کارگزاران نیز از دیگر مهمانان این نشست خواهند بود و معیار انتخاب آن‌ها بر اساس دارا بودن بالاترین ارزش معاملات در نمادهای عادی و بلوک بازار پایه از زمان راه‌اندازی دستورالعمل مصوب مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵ بوده که تا کنون هیچگونه پرونده تخلفاتی برای آن‌ها از سوی فرابورس به مرجع رسیدگی به تخلفات ارسال نشده است.
 
محسنی با بیان اینکه گروه سومی که یکشنبه مهمان فرابورس برای حضور در نشست هستند سهامداران عمده شرکت‌های بازار پایه خواهند بود، ادامه داد: بالاترین رقم ارزش معاملات سهامداران عمده در هر یک از تابلوهای مختلف بازار پایه ملاک انتخاب آن‌هاست که از میان آنان فعال‌ترین عضو انتخاب شده است.
 
وی بیان کرد: طبیعتا تغییر قوانین بازار پایه بر عملکرد فعالان این بازار بیش از سایرین تاثیر خواهد داشت و برای جلسه تبیینی و توجیهی فردا نیز از تابلو زرد ۱۱ سهامدار عمده، از تابلو نارنجی ۸ و از تابلو قرمز ۴ سهامدار عمده انتخاب شده‌اند.
 
محسنی اعلام کرد؛ بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص آمار جرایم و تخلفات در بازارهای فرابورس نشان می‌دهد بیشترین پرونده‌های تخلفاتی مربوط به بازار پایه است، بر همین اساس برای انتخاب سهامداران آن‌ها اعم از حقیقی و حقوقی، عدم ثبت هرگونه رکورد تخلفاتی در سامانه نظارتی فراسا یکی از ملاک‌های دعوت به نشست بوده است.
 
معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس در این خصوص توضیح داد: بیشترین رقم مجموع ارزش معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی در نمادهای عادی و بلوک ملاک انتخاب سهامداران حقیقی و حقوقی برای حضور در نشست بوده است با این شرط که هیچگونه رکوردی در سامانه‌های نظارتی برای آن‌ها ثبت نشده باشد.
 
به گفته محسنی در پایان این بررسی برای انتخاب سهامداران حقیقی و حقوقی از میان ۱۵۰ سهامداری که بالاترین ارزش معاملاتی را در بازار پایه داشتند، ۱۹ سهامدار شامل ۱۶ سهامدار حقیقی و ۳ سهامدار حقوقی که همزمان شرط عدم ثبت رکود در سامانه‌های نظارتی را نیز داشتند، انتخاب شدند.
 
وی با بیان اینکه برخی عنوان می‌کنند فرابورس مخالف کسب سود افراد در بازار پایه بوده و تغییر قوانین این بازار نیز با همین استدلال صورت گرفته است، در خصوص پنجمین گروهی که در نشست بازار پایه حضور خواهند داشت، عنوان کرد: ۵ سهامدار نخستی که بالاترین میزان سود را از زمان اجرای دستورالعمل مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ در این بازار کسب کرده‌اند با این شرط که آن‌ها نیز فاقد هرگونه رکوردی در سامانه نظارتی فراسا باشند مهمان این نشست خواهند بود.
 
وی با اعلام اینکه گروه ششم دعوت‌شده به نشست فردا، تنها بازارگردان بانکی در بازار پایه است، اظهار کرد: علاوه بر گروه‌های عنوان‌شده و با توجه به اهمیت نقش بازارگردانی، تنها نهاد مالی که مسئولیت بازارگردانی یکی از شرکت‌های مندرج در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار پایه را بر عهده دارد نیز به این نشست دعوت شده است.
 
 
12:01
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که دولت باید در سیاست گذاری اقتصادی تکلیف را مشخص است آیا همچنان می خواهد با قیمت گذاری دستوری به مصرف کنندگان به خصوص اقشار ضعیف کمک کند یا اینکه به بازارها اجازه حرکت در مسیر واقعی را دهد؛ در این زمینه تجربه سال ٩٧ نشان داد، انتخاب قیمت گذاری دستوری تنها فقرا را فقیرتر می کند.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از میزان، ابراهیم بهادرانی؛ مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران به ارتباط تنگاتنگ رونق تولید و پیاده سازی اقتصاد بازار اشاره کرد و گفت: در شرایطی سال ٩٨ به نام رونق تولید لقب گرفته است که دولت باید سیاست گذاری های خود را مشخص کند. اینکه کمامان به قیمت گذاری دستوری کالاها برای حمایت از مصرف کنندگان اعتقاد دارد یا اینکه اجازه می دهد بازارها بدون دخالت های دستوری حرکت کند. 
 
وی با انتقاد از ورود دلار ٤٢٠٠ تومانی به اقتصاد گفت: آمارها نشان می دهد که نرخ دلار ارزان و غیر واقعی نتوانست از رشد قیمت کالاها جلوگیری کند و تنها به سخت تر شدن شرایط مردم به خصوص اقشار ضعیف تر از نظر مالی منتهی شد. همچنین نتیجه دیگر این اقدام، تولید رانت گسترده در اقتصاد بود.
 
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید با احترام به مکانیسم بازار از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری کرد که در این زمینه به منظور وجود شفافیت در معاملات می توان از ظرفیت های بازار سرمایه بهره برد.
 
وی توضیح داد: اقتصاد دستوری همواره مانع رشد بازارهایی می شود که رسالت آنها ایجاد شفافیت و کشف قیمت واقعی کالاهاست به این ترتیب بستری همچون بورس کالا با نگاه دستوری به اقتصاد نمی توانند کارایی حداکثری خود را در اقتصاد داشته باشد.
 
وی افزود: اما با اعتقاد به اقتصاد بازار، راه برای توسعه بورس کالا و عرضه همه جانبه محصولات و کالاهای اساسی در بورس باز می شود و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز می توانند از این طریق به افزایش رقابت در اقتصاد کمک کنند.  
 
بهادرانی با بیان اینکه سود پیاده سازی اقتصاد بازار به مردم منتقل می شود گفت: با این رویکرد دولت می تواند به شکل هدفمند تری از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند و به جای اختصاص ارز ارزان و هدر رفت منابع، یارانه لازم را به این دو بخش اختصاص دهد. 
 
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد ما از ظرفیت های بازار سرمایه به اندازه کافی بهره نمی برد؟ گفت: یکی از عوامل مهم در این زمینه عدم آگاهی مسوولان، فعالان اقتصادی و حتی کارآفرینان ما نسبت به بازار سرمایه است. برای مثال این پرسش مطرح است که چرا ما از صکوک (ابزارهای مالی اسلامی) استفاده کمی می کنیم؛ اصلا خیلی ها نمی دانند صکوک یعنی چه در حالیکه در دنیا حتی کشورهای غیر مسلمان از امکانات مالی کشور های مسلمان نهایت استفاده را می کنند. 
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: براساس آمارها دولت های غرب بیشترین استفاده را از صکوک انجام می دهد  در حالیکه ما کشور های مسلمان در این زمینه در سطح ابتدایی عمل می کنیم به این ترتیب از نیازهای اصلی توسعه بازار سرمایه مت توجه ویژه به توسعه فرهنگ بورس و ابزارهای مالی برای همه اقشار است.
 
بهادرانی در پایان اظهار داشت: همین نبود آگاهی باعث شده است تا ساختارهای سنتی کماکان در میان فعالان اقتصادی پرطرفدار باشد که امیدوارم با طراحی برنامه های ویژه آحاد جامعه به مرور با مفاهیم، کارکردها و مزایای بازار سرمایه آشنا شوند.
 
 
12:11
در شرایطی که تالار کشاورزی بورس کالای ایران این روزها شاهد عرضه خرمای استعمران از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا از فراهم بودن شرایط برای عرضه پر حجم خرما در فصل برداشت این محصول که نیمه دوم سال است خبر می دهد.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا، اکبر میرزاپور در پاسخ به اینکه چه زمانی خرما در بورس کالا معامله خواهد شد؟ اظهار کرد: بورس کالا برنامه توسعه‌ای خود را بر اساس تولید و برداشت کشت محصول قرار می‌دهد. در حال حاضر دقیقاً در زمانی هستیم که کشت زیره اتفاق می‌افتد و به همین علت معاملات زیره را راه‌اندازی کردیم. برای خرما هم برنامه به همین ترتیب خواهد بود.
 
وی ادامه داد: برنامه توسعه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا با سه گانه‌های گواهی سپرده کالایی، مشتقات و صندوق‌ها را برای کالاها از جمله خرما هم خواهیم داشت. در فصل برداشت خرما که نیمه دوم سال خواهد بود در تلاش هستیم معاملات این محصول را نیز در بورس کالا راه‌اندازی کنیم و به همین ترتیب به سمت معاملات کشمش و محصول استراتژیک پسته خواهیم رفت.
 
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در پاسخ به اینکه از زمانی که معاملات زعفران در بورس کالا راه‌اندازی شد چقدر به این هدف که بتوانیم مرجعیت قیمت‌گذاری زعفران در جهان شویم چقدر نزدیک شدیم، گفت: گام‌های بلندی در این مورد برداشته شده است. البته برای تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی در عرصه جهانی الزاماتی لازم است و یکی از مهمترین این الزامات این است که بتوانیم در جهان فعالیت کنیم. بورس کالا این قدم را توانسته برای بازارهای داخلی بردارد؛ به طوری که حتی کشاورزان خرد وقتی می‌خواهند زعفران را بفروشند حتماً به سایت بورس کالا مراجعه می‌کنند قیمت را می‌بینند و بعد معامله انجام می‌دهند.
 
میرزاپور افزود: ولی هنوز تا مرجعیت قیمتی شدن در جهان فاصله وجود دارد. برای اینکه بتوانیم به آن نقطه برسیم باید برای توسعه بازارمان در خارج از کشور اقدامات جدی انجام دهیم. از جمله آن پذیرش انبارها در خارج از کشور است. از طرفی صادرکنندگان باید به استانداردهای بورس بیشتر توجه داشته باشند و محصول خود را با استانداردی که در بورس است صادر کنند. در این مورد رایزنی‌های خوبی انجام می‌شود.
 
وی ادامه داد: در مورد عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم بحثاستانداردپذیری است. برای هر کالایی که بتوانیم استاندارد داشته باشیم می‌توانیم بازار بورسی راه اندازی کنیم. مثلاً برای زعفران و زیره یک دسته بندی مشخص و استاندارد وجود دارد.
 
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: برای عمده محصولات زراعی امکان استاندارد سازی وجود دارد عمده توسعه بازار در بورس کالا بر اساس محصولات زراعی بوده است. ولی با یک سری زیر ساخت وارد حوزه محصولات باغی هم می‌توانیم شویم. مثلاً روی معاملات سیب هم می‌توان کار کرد اما محصولات باغی نیاز به سردخانه دارند. البته خرما هم با انبارهای معمولی قابلیت نگهداری ندارد و قرار است با ظرفیت سردخانه‌ای معامله شود. اگر بخواهیم برای معاملات محصولات کشاورزی اولویت بندی کنیم زراعی‌ها استاندارد پذیرتر هستند و محصولات بعدی باغی هستند.
 
وی با اشاره به معاملات دام و طیور در بورس کالا نیز توضیح داد: بورس کالا درباره دام و طیور هم بازار موفقی داشته است، مثلاً جوجه یک روزه، تخم مرغ و مرغ منجمد معاملات خوبی دارد
 
 
12:20
مدیرعامل بورس‌ کالای ایران گفت: در بخش بین‌الملل ریل‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های خوبی در بورس‌ کالا انجام شده و برنامه‌های مختلفی برای ایجاد زیرساخت تبادلات تجاری طراحی شده است، از جمله تشکیل بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساخت‌هایی برای ساخت انبار کالا که امیدواریم به‌زودی یکی از این موضوعات به نتیجه برسد.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از تسنیم، با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا یکی از سیاست‌های دولت برای تامین منابع ارزی و کالاهای ضروری در داخل توسعه تجارت با همسایگان بوده است. سیاستی که به گواه آمارها تاکنون عملکرد بدی هم نداشته است و بر اساس آن، بخش بزرگی از حجم تجارت خارجی ایرانی به سمت مبادله با کشورهای همسایه سوق یافته است.
 
در این میان متولیان بازار سرمایه نیز با ابتکار عملی در خور توجه تلاش کرده‌اند روند تجارت با همسایگان را به سمت و سویی درست هدایت کنند. در این راستا بورس‌ کالای ایران از دو سال پیش اقدامات تازه‌ای را برای توسعه روابط با کشورهای همسایه آغاز کرده و در نخستین گام قرار است با توجه به مذاکرات سطح بالایی که صورت گرفته، روابط تجاری ایران و عراق از طریق این بورس توسعه پیدا کند.
 
ریل‌گذاری‌ مناسب بورس‌ کالا
 
در همین رابطه حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس‌ کالای ایران با اشاره به این که در بخش بین‌الملل ریل‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های خوبی در بورس‌ کالا انجام شده است، گفت: مراحل مطالعاتی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق به مراحل نهایی رسیده و به‌زودی همکاری‌ها و روابط بورس ‌کالا با بازار این کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
 
این مقام مسئول افزود: در این زمینه مطالعات به پایان رسیده و مذاکرات خیلی خوبی در سطوح بالای سیاستگذاری در عراق از جمله با نخست‌وزیر و رئیس سازمان بورس عراق انجام شده و هم‌اکنون بورس‌ کالای ایران در انتظار دریافت پاسخ مقامات تصمیم‌گیرنده عراق در این خصوص است.
 
تشکیل بورس مشترک با عراق
 
وی در پاسخ به این پرسش که توسعه همکاری‌های تجاری میان بورس کالا و مقامات عراقی عمدتا در چه بخش‌هایی متمرکز است، اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی برای ایجاد زیرساخت تبادلات تجاری طراحی شده است، از جمله تشکیل بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساخت‌هایی برای ساخت انبار کالا؛ حتی در این زمینه با نخست‌وزیر عراق هم مذاکراتی انجام شده است. بنابراین امیدواریم به‌زودی یکی از این موضوعات به نتیجه برسد.
 
سلطانی‌نژاد ادامه داد: در حوزه خارجی اقدام‌های موثری انجام شده است، اما توسعه این همکاری‌ها به شکل‌گیری یک عزم داخلی جدی هم نیاز دارد.
 
مدیرعامل بورس کالا با بیان این که البته در حال حاضر موانعی هم بر سر توسعه روابط تجاری با عراق وجود دارد، گفت: یکی از موانع، نبود راهبرد مشخص برای در اختیار گرفتن بازارها است؛ مثلا امسال موانع صادراتی محدودیت‌هایی را برای توسعه روابط تجاری با عراق ایجاد کرد.
 
وی افزود: از سوی دیگر عراق امسال به آرد ایران یا برخی فرآورده‌های نفتی نیاز داشت، اما در مقابل ایران هم به این کالا نیاز داشت که در نتیجه محدودیت‌های صادراتی ایجاد شد. در صورتی که برای اینکه بتوانیم یک بازار را در اختیار بگیریم باید برنامه بلندمدت و مستمری برای صادرات محصولات داشته باشیم.
 
نقش سیاست‌گذاری‌های داخلی
 
سلطانی‌نژاد با اشاره به این که سیاست‌گذاری‌های داخلی برای تنظیم بازار هم روی این موضوعات اثرگذار است، اضافه کرد: نکته دیگری که به‌عنوان یک مانع صادراتی مخالف توسعه روابط تجاری عمل می‌کند، بحث قیمت‌گذاری و اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها است. در واقع محصولات باید در داخل به‌نحوی قیمت‌گذاری شود که صادرات رانت تلقی نشود؛ مثلا امسال همین الگو در مورد صادرات گندم و شکر در ایران حاکم بود و صادرات این دو محصول به‌دلیل قیمت‌گذاری مشمول رانت می‌شد.
 
چه باید کرد؟
 
وی در پاسخ به این پرسش که برای حل این مشکلات چه موضوعی را باید تدبیر کرد، اظهار داشت: اگر بخواهیم در صادرات موفق باشیم باید یک برنامه بلندمدت صادراتی داشته باشیم. به عنوان مثال در زمینه روابط تجاری بورس‌کالا با عراق و چگونگی رفع موانع موجود در این رابطه، احتمالا این روابط از مسیر ایجاد بازار معاملات مقاطع فولادی آغاز خواهد شد و بعد از آن درصورتی که مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و قیمت‌های تثبیتی حوزه کالاهای خوراکی حل شود، وارد حوزه‌های جدیدتری خواهیم شد.
 
مدیرعامل بورس کالا در جواب این پرسش هم که با توجه به شناختی که از فضای اقتصاد عراق دارید آیا در حوزه تولید مشترک امکان فعالیت صنایع ایرانی در عراق وجود دارد و آیا این موضوع می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود، اذعان داشت: اتفاقا یکی از راه‌حل‌های اساسی برای اینکه بتوانیم صادرات مستمری داشته باشیم این است که ابتدا صنایع پایین‌دستی در عراق ایجاد کنیم و بعد از آن بورس‌کالا از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت کالاهای مورد نیاز این بخش و سایر بخش‌های مرتبط را تامین کند.
 
وی با اشاره به اینکه در کنار صادرات نیز می‌توان از ظرفیت عراق برای واردات کالا هم استفاده کرد، گفت: ایران با مشکلات زیادی برای نقل و انتقال پول مواجه است؛ بنابراین عراق می‌تواند بازار مناسبی برای تامین کالاهای مورد نیاز ایران باشد.
 
ظرفیت‌های بورس کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق
 
سلطانی‌نژاد در ادامه با بیان این مطلب که ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به ۸میلیارد دلار رسید، در خصوص این که در این شرایط بورس‌ کالا چه ظرفیت‌هایی برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق دارد، تصریح کرد: بورس‌ کالا به غیر از محصولاتی مانند حامل‌های انرژی، گاز و برق این توانایی را دارد که بستر صادرات سایر محصولات را به‌صورت استاندارد شده به عراق فراهم کند.
 
وی افزود: البته این کار مستلزم برخی همکاری‌ها در داخل کشور می‌باشد و نیازمند آن است که در درجه اول محدودیت‌ها رفع شود و در مرحله بعدی راهبردهای مقرراتی برای توسعه صادرات شکل بگیرد تا بتوانیم بازار صادراتی مستمری داشته باشیم. در این رابطه هم به سیاستگذاری دائمی و هم به سیاستگذاری عملی در حوزه قیمت‌گذاری نیاز داریم.
 
صادرات نیازمند استمرار عرضه
 
مدیرعامل بورس کالای ایران همچنین با اشاره به این که قیمت‌گذاری در بازار داخلی توجیه صادرات را از بین می‌برد و صادرات را به توزیع رانت تبدیل می‌کند، گفت: یکی از مشکلات کنونی در بحث صادرات، موضوع استمرار عرضه است. برای اینکه بتوانیم بازار کشوری را تصاحب کنیم باید سیستم عرضه استمرار داشته باشد، چون وقتی صادرات و عرضه کالاهای صادراتی مستمر نیست، قادر نیستیم ارکان بازار را در اختیار بگیریم؛ به همین دلیل باید سیاست تجاری ما مشخص باشد؛ یعنی باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم مثلا در بازار مرغ عراق حضور داشته باشیم یا خیر؟ وقتی در بازاری ممنوعیت صادراتی ایجاد می‌شود، این استمرار عرضه از بین می‌رود و در نتیجه ما بازار آن کشور را از دست می‌دهیم.
 
وی در خصوص اهمیت و توجه به تنظیم بازار داخلی است نیز گفت: متوجه هستیم که بازار داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما باید مشخص شود در شرایطی که اقتصاد به منابع ارزی جایگزین نفت نیاز دارد آیا صادرات هم مهم است یا خیر؟
 
این مقام مسئول ادامه داد: باید توجه کنیم منافع بازار صادراتی هم به‌صورت غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در کنار تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را هم توسعه بدهیم. به‌عنوان مثال از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال شرایطی به‌وجود آمده بود که رفته‌رفته در حال به‌دست آوردن سهم مناسبی از بازار مرغ عراق بودیم، اما این موفقیت به‌دلیل ممنوعیت‌های صادراتی از دست رفت.
 
ارائه راه‌حل
 
وی گفت: باید موازنه‌ای ایجاد کنیم که صادرات‌ کشور را به بهانه حمایت از بازار داخل قطع نکنیم؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر اقتصاد ایران در شرایطی است که باید سیاست درهای باز را در پیش بگیرد تا اندازه بازارهای ما بزرگ‌تر شود؛ چرا که در هر صورت یک بازار ۸۰میلیون نفری محدودیت‌هایی دارد و تداوم روند موجود به نفع تولیدکننده‌ها نیست و تولیدکننده برای توسعه باید سهم بیشتری را از سایر بازارهای منطقه به‌دست بیاورد.
 
سلطانی‌نژاد افزود: به همین دلیل چیزی که هم‌اکنون به اندازه تولید داخل اهمیت دارد، بحث صادرات و حفظ بازارهای صادراتی است و حتی شاید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، حفظ بازارهای صادراتی از تنظیم بازار داخلی هم مهم‌تر باشد.
 
حمایت‌های دولت و مجلس از ابزار بورس‌ کالا
 
وی همچنین در خصوص حمایت‌های دولت و مجلس از ابزار بورس‌ کالا برای توسعه روابط با سایر کشورها گفت: این تمایل میان قوای مختلف وجود دارد، ضمن اینکه ما به‌تازگی طرحی را برای طراحی یک پول مشترک دیجیتال (رمزارز) با نام اکوکوین به مجلس ارائه کرده‌ایم که درحال بررسی است.
 
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: اعتقاد ما این است که اگر یک ارز دیجیتال مشترک در میان کشورهای منطقه و به‌ویژه اعضای اکو مانند ایران، افغانستان، پاکستان و حتی روسیه و سایر کشورها شکل بگیرد، شرایط روابط تجاری تسهیل خواهد شد. اگر ارز قابل مبادله به دلار وابسته نباشد و هر زمان که لازم شد این واحد پولی قابل تبدیل به ارز ملی کشورها باشد، امکان توسعه روابط تجاری کشورها فراهم می‌شود.
 
وی اضافه کرد: هم‌اکنون بحث پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح است اما به‌کارگیری ارز واحد مشترک میان کشورها آنها را قادر می‌سازد که موانع تجارت برداشته شود و همکاری‌های تجاری گسترده‌تر شود؛ ضمن اینکه ما از همین طریق می‌توانیم محدودیت‌هایی را که در نتیجه تحریم ایجاد شده رفع کنیم.

 

12:26

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز شنبه ۲۲ تیرماه میزبان عرضه ۴۵ هزار و ۳۳۲ تن انواع مواد شیمیایی، مواد پلیمری، لوب کات، سلاپس واکس، قیر، گوگرد و وکیوم باتوم است.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امروز ۸ هزار تن شمش بلوم و ۱۰۰ تن شمش روی در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می شود. همچنین ۱۳ هزار و ۶۵ تن قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود. بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۱۰۴ تن آنیلین است.
 
در آخرین روز کاری هفته نیز تالار صادراتی بورس کالای ایران، میزبان دادوستد ۶۹ هزار و ۱۹۰ تن انواع قیر و ۵۰۰ تن عایق رطوبتی بود.روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه، در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز ۲ هزار و ۲۳۶  تن مواد پلیمری، ۲۰۰ تن قیر، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۲۴ هزار و ۳۵۴ تن مواد شیمیایی معامله شد.
 
این گزارش حاکی است، ۲۰ تن بیلت و ۴۴۰ تن شمش آلیاژی آلومینیوم، ۶ هزار و ۶۰۰ تن تیرآهن، ۷ هزا رو ۷۰۰ تن سبد میلگرد و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها در تالار محصولات صنعتی و معدنی به فروش رسید. بازار فرعی بورس کالای ایران هم در این روز معامله ۹۹۶ تن سولفات سدیم را تجربه کرد.
 
 
12:30
مراسم عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری، امروز برگزار می شود .
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری به عنوان پانصدو بیست و چهارمین شرکت پذیرفته شده اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.
 
این میزان سهام، در بخش محصولات شیمیایی ، گروه تولید مواد شیمیایی پایه و طبقه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد نوری به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت انجام خواهد شد.
 
 بر این اساس، دوره ثبت سفارش از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بوده و امکان اصلاح یا حذف سفارش در این مدت امکانپذیراست. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر ۱۰۰۰ سهم است.
 
بنا به اعلام مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش است و ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیی شده (کف قیمت ۵۰۰ر۲۹ و سقف قیمت ۲۵۰ر۳۱ریال ا) ، جهت ثبت سفارش امکانپذیر است.
 
ورود سفارش به صورت گروهی مجاز نیست و کلیه مشتریان بر خط نیز می توانند با توجه به شرایط ذکر شده ، برای ورود سفارش اقدام کنند.

 

12:31

 وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در هرمزگان و پس از نشست مشترک با مسئولان دستگاه های مرتبط با ترخیص کالا اظهار داشت: با همکاری دستگاه های اجرایی، فاصله زمانی ترخیص کالا از گمرکات به یک سوم کاهش خواهد داشت.
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فرهاد دژپسند عنوان کرد: همچنین مقرر شد، با همکاری بانک مرکزی، تامین ارز کالا های وارداتی گروه یک و دو، با اولویت ویژه صورت گیرد و نیز، کالاهای فاقد ثبت سفارش، در اسرع وقت، در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده شده و یا جهت صادرات در نظر گرفته شود.
 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این تصمیمات موجب تسریع روند واردات و صادرات و کاهش موجودی و احیاناً رسوب کالا در گمرکات شده و نیز دسترسی مردم به کالاهای وارد شده را آسان تر از قبل می کند.
 
وی  با بیان این که میزان موجودی کالا در بنادر کشور معادل ۱۰ میلیون تن کالا، از جمله چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی است ، افزود: این موضوع جای بسیار خوشحالی دارد که به رغم تلاش دشمن برای جلوگیری از ورود کالا به کشور، چنین وضعیت خوبی به لحاظ موجودی کالا در بنادر داریم.
 
دژپسند اظهار داشت: حجم واردات رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و یکی از عوامل افزایش موجودی و بعضاً رسوب کالا در گمرکات کشور را همین موضوع عنوان کرد.
 
وزیر اقتصاد افزود: بخش دیگری از دلایل این امر به مشکلات مربوط به بحث عدم ثبت سفارش از سوی وارد کنندگان و بخشی دیگر نیز به موضوع تایید کیفیت و بررسی استانداردهای کالای وارداتی به ویژه در خصوص کالاهای اساسی و خوراک دام است که باید بپذیریم، قابل چشم پوشی نیست.
 
 

 

12:32

در دو ماه گذشته فعل و انفعالات مختلفی در ابعاد سیاسی و اقتصادی داشتیم. در ابعاد سیاسی، به واسطه عدم تغییر در روند ورود منابع حاصل از صادرات کشور و عدم گشایش لازم و مورد انتظار در مبادلات ارزی در سطح بین الملل، شاهد نوسان در بازار ارز و به تبع آن بازار سرمایه هستیم.

 

فردین آقا بزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی در گفت و گویی با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در خصوص ابعاد اقتصادی تغییرات در بازار عنوان داشت:  رکود نسبی به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله نبود نقدینگی و عدم وجود تقاضا در بازار منجر به تغییرات در رشد نرخ ارز شده و بازار سرمایه را نیز دچار تحولات اساسی کرده است.

 

وی در این خصوص ادامه داد: این ابعاد در نهایت، کم وزن شدن و از دست رفتن بنیه اقتصادی کشور را رقم زده است. اما با تطبیق و مقایسه نرخ های فروش در داخل و خارج از کشور در محصولات و صنایع مشابه مانند پتروشیمی و پالایشگاهی، و لوازم خودرو و...  می توان آثار ناشی از افزایش نرخ مبادلات ارزی را به وضوح در گزارشات فصلی سه ماه اول سال ۹۸ مشاهده کرد.

 

آقابزرگی در ادامه خاطرنشان ساخت:  نتیجه افزایش نرخ ارز این بوده که شرکت ها گزارش های نسبتا خوبی را در مقایسه با دوره های مشابه گذشته ارائه کردند و با افزایش نسبی سود عملیات مواجه بوده اند. پیش بینی می شود که علیرغم تنگناهایی اقتصادی ناخواسته، بنیه اقتصادی در حال ضعف است اما تطبیق افزایش نرخ ارزها به مرور زمان موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش قیمت سهام و شاخص را در پی خواهد داشت.

 

رفع نواقص، اهرمی برای پیشرفت

 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: بازار سرمایه تنها بازار نقدشونده و قانونمند فعال در کشور است، با این حال برای فعال تر و پویا شدن آن باید برخی موانع برداشته شود.

 

وی اظهار داشت: روند پذیرش سهام شرکت ها در بازار به کندی صورت می گیرد در حالی که پذیرش شرکت ها طراوت و شادابی بازار سرمایه را شامل می شود و بازار نیازمند این است که با ورود شرکت های جدید، این طراوت به فعالان بازار القا شود. اما هر از گاهی با ورود شرکت های کوچک و بسیار ناچیز، انرژی منفی به فعالان بازار وارد می شود.

 

وی در این خصوص توضیح داد: شرکت ها با عرضه شرکت های بسیار کوچک و تلاش برای حضور سرمایه گذاران در این عرضه در واقع نمایشی از حضور به طور مثال ۳۰۰ هزار نفری در این عرضه ایجاد می کنند اما در واقع هر سرمایه گذار تنها ۸۰ هزار تومان در این عرضه سرمایه گذاری کرده است. به این ترتیب، سهم مذکور را به اصطلاح داغ می کنند و عده ای که در این میان به صرف شرکت در عرضه اولیه وارد بازار سهام می شوند پس از خروج از سهم، دچار ضررهای هر چند کوچک می شوند. این ضررها سهامداران تازه وارد را از بازار ناامید می کند. به این ترتیب، سهامدار تازه وارد با خروج از بازار سرمایه دیگر نمی تواند به بازار اعتماد پیدا کند و وارد بازار ارز و سکه می شود. به این نحو، بازار سهامداران تازه وارد و نابالغ خود را از دست می دهد.

 

سرعت پذیرش ها، عاملی برای گردش بیشتر نقدینگی

 

مدیرعامل کارگزاری بانک دی در ادامه با پیشنهاد در خصوص نحوه پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه خاطرنشان ساخت: باید با اتکا به سیستم نوین و پرثمر مانند بوک بیلدینگ، کشف قیمت ها در عرضه های اولیه صورت پذیرد و سیستم اعلام کارشناس در خصوص کف و سقف قیمت، مناسب و حرفه ای نیست.

 

وی در خصوص روند کند پذیرش و عرضه سهام شرکت ها ابراز داشت: روزی تقریبا هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بورس مورد معامله قرار می گیرد. این ظرفیت بسیار بزرگی برای یک بازار است و باید از این امکان به بهترین نحو استفاده کرد. پذیرش های شرکت ها با سرعت بیشتری باید صورت بگیرد و از گردش نقدینگی بازار استفاده کرد و سرعت این نقدینگی را با سهام تازه وارد بیشتر کرد. به این ترتیب اگر نهاد ناظر نگران شرکت های مساله دار مانند سال های گذشته است باید سرعت بیشتری به چرخه پذیرش بدهد.

 

پیش بینی بازار در هفته آتی

 

این مقام مسئول با پیش بینی بازار هفته جاری بیان داشت: به نظر می رسد ثبات نسبی در بازار حاکم باشد که مقادیری از این ثبات به دلیل مسائل بنیادی و اقتصادی است. با این که سایه مسائل سیاسی کمی سنگین تر شده اما بازار نسبت به این مسائل بدون واکنش شده است. به نظر می رسد حجم نقدینگی در گردش در بازار سرمایه بسیار مناسب است و باید از آن برای ارتقای صنایع مختلف استفاده کرد.

 

مقام ارشد شرکت کارگزاری بانک دی در ادامه در خصوص صنایع پیشرو در بازار هفته آتی بیان داشت: از لحاظ بنیادی سهام شرکت هایی لیدر خواهند بود که بدون اتکا به تهیه مواد اولیه و ملزومات اولیه از خارج از کشور، از منابع داخلی برای نیازهای خود بهره می برند و بر اساس نرخ های فروش بین المللی محصولات خود را به فروش می رسانند. این مزیت شامل بسیاری از شرکت های بازار سرمایه مانند پتروشیمی ها، پالایشی ها، معدنی ها، فولاد و... می شود .

 

وی گفت: البته اتکای ساختار و وضعیت خاص هر شرکت از جمله فروش دارایی ها، تجهیز دارایی، افزایش سرمایه و ... می تواند بر نوسان سهم شرکت ها تأثیر بسزایی داشته باشد. اما در کل علاقمندی و اشتیاق سرمایه گذاران به بورس در حدی زیاد شده که سهامداران کم تر به تحلیل ها توجه می کنند و این مساله خطرناک است.

 

لغو محدوده نوسان می تواند شرکت های شفاف را سودآور کند

 

وی در خصوص تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت ها این گونه ادامه داد که:بعضی از تحلیل ها در بازار وجود دارد که اعلام می کند شرکت هایی که بسیار نسبت به سایر صنایع دیگر کم ریسک بوده و سودآور هستند متاسفانه با اقبال کمتری در بین فعالان رو به رو هستند. اما در سوی دیگر شرکت هایی که زیان هنگفتی دارند و ابهام در اطلاعات آنها وجود دارد و حتی در تحلیل آنها، ضعف در شرکت اعلام شده است به دلیل باز بودن محدوده نوسان قیمتی، با اقبال بیشتری مواجه هستند. این یک نکته روانشناسی در بازار را به خوبی نشان می دهد و به این معنی است که عده ای از سهامداران تمایل بیشتری به خرید سهام ارزان اما پر ریسک دارند که بتوانند در یک روز منفی یا مثبت بالای ۱۰ درصد را در پرتفوی خود شاهد باشند. کاملا می توان از این نکته استفاده کرد و فرصتی به شرکت های بزرگ و سودآور بازار داد و با باز کردن محدوده نوسان آنها، این عده کثیر سهامداران را به سوی سهام این شرکت ها سوق داد.

 

وی ادامه داد: به این ترتیب، شرکت هایی که شفاف هستند و گردش نقدینگی خوبی دارند با باز شدن محدوده نوسان می توانند گردش نقدینگی پر سرعت تری داشته باشند و شرکت هایی که ابهام دارند و ضعیف تر هستند را با دامنه نوسان محدود کنیم.  این روند موجب گردش بهتر نقدینگی در صنایع برتر کشور خواهد شد و کاملا برای این شرکت ها و سهامداران آن سودآور خواهد بود.

 

ریسک های مترتب در بازار در هفته پیش رو

 

آقابزرگی در ادامه در خصوص ریسک های مترتب بر بازار در هفته پیش رو بیان داشت: عمده ترین ریسک موجود در حال حاضر ریسک سیاسی است، که به طور تقریبی تأثیر گذاری خیلی خاصی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و در واقع،  بازار با این ریسک کنار آمده است. اما ریسک بعدی، ریسک نوسان قیمت ارز است. با این که در حال حاضر ثبات نسبی در بازار ارز داریم اما محدودیت هایی که در آینده بر این بازار اعمال خواهد شد ممکن است کمی بازار سرمایه را دچار نوسان کند به این دلیل که بسیاری از شرکت های بازار سرمایه متاثر از محاسبات ارزی، سود و زیان خود را مشخص می کنند.

 

توصیه به سهامداران در آستانه عرضه اولیه

 

مدیر عامل کارگزاری بانک دی در پایان گفت: به نظر می رسد عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی نوری مورد اقبال بازار است، اما سهام داران در نظر داشته باشند به دلیل محدود بودن میزان عرضه سهام این شرکت، با فروش سهام فعلی خود به بهانه شرکت در این عرضه اولیه، پرتفوی خود را خالی نکنند که اگر به دلیل محدودیت این عرضه، امکان خرید برای آنها فراهم نشد مجبور به خرید سهام پیشین خود با قیمت بالاتر خواهند بود.

 

12:37

سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سهام عام پالایش نفت شیراز ، دوشنبه ۲۴ تیر عرضه عمده می شود .
 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، ۱۹.۹۹ درصد این سهام در نماد معاملاتی (شراز۴) و از طریق بازار دوم فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد .
 
مدیر عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرده است، عرضه سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سهام عام پالایش نفت شیراز با قیمت پایه کل معادل قیمت پایانی سهام در روز قبل از عرضه ضربدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنکه از ۷،۲۹۵،۵۵۹،۵۶۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد، انجام خواهد شد.
 
 

12:43

سهام قابل عرضه اولیه امروز ۳۰۰ میلیون سهم پتروشیمی نوری از سوی سه مالک اصلی مشخص شد و برخی کارشناسان ، محاسباتی را در مورد اثر فروش و تعدیل سود "فارس، تاپیکو و وصندوق " انجام دادند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی عرضه اولیه 10 درصد از سهام پتروشیمی نوری (بزرگترین تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان ) تا ساعتی دیگر انجام می شود که این شرکت 300 میلیارد تومانی دارای سه مالک اصلی و شامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 76.5 درصد و تاپیکو با 17 درصد و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با 6.4 درصد است.

 

در این میان ، 300 میلیون سهم " نوری"  از سوی این شرکت ها روانه میز فروش بورس می شود که شامل 229 میلیون و 650 هزار سهم از "فارس،" حدود 51 میلیون سهم توسط تاپیکو و 16 میلیون و 350 هزار سهم از "وصندوق" است .

 

برخی کارشناسان هم با انجام محاسباتی در مورد اثر این واگذاری در سود سهام شرکت های مالک ، اعلام کرده اند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از محل این فروش قادر به شناسایی سود 694 میلیارد تومانی و تعدیل سود 76 ریالی هر سهم خواهد شد.

 

سود قابل شناسایی تاپیکو و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی هم بالغ بر 148.7 و 56.8 میلیارد تومان بوده که منجر به تعدیل سود هر سهم 18 و 21 ریالی این دو شرکت خواهد شد.

 

12:55

مدیرعامل بورس‌ کالا با اشاره به هدف‌گذاری‌یی برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق از پیشنهادی طرحی به مجلس مبنی بر طراحی پول مشترک دیجیتال برای تسهیل روابط تجاری با کشورهای منطقه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه در بخش بین‌الملل ریل‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های خوبی در بورس‌ کالا انجام شده به تسنیم گفت: مراحل مطالعاتی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق به مراحل نهایی رسیده و به‌زودی همکاری‌ها و روابط بورس ‌کالا با بازار این کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

 

تشکیل بورس مشترک با عراق

 

وی در پاسخ به اینکه توسعه همکاری‌های تجاری میان بورس کالا و مقامات عراقی عمدتا در چه بخش‌هایی متمرکز است،افزود: برنامه‌های مختلفی برای ایجاد زیرساخت تبادلات تجاری طراحی شده از جمله تشکیل بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساخت‌هایی برای ساخت انبار کالا حتی در این زمینه با نخست‌وزیر عراق هم مذاکراتی انجام شده است. بنابراین امیدواریم به‌ زودی یکی از این موضوعات به نتیجه برسد.در حوزه خارجی اقدام‌های موثری انجام شده اما توسعه این همکاری‌ها به شکل‌گیری یک عزم داخلی جدی هم نیاز دارد.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه البته در حال حاضر موانعی هم بر سر توسعه روابط تجاری با عراق وجود دارد، گفت: یکی از موانع، نبود راهبرد مشخص برای در اختیار گرفتن بازارها است مثلا سال جاری موانع صادراتی محدودیت‌هایی را برای توسعه روابط تجاری با عراق ایجاد کرد.از سوی دیگر عراق سال 98 به آرد ایران یا برخی فرآورده‌های نفتی نیاز داشت، اما در مقابل ایران هم به این کالا نیاز داشت که در نتیجه محدودیت‌های صادراتی ایجاد شد. در صورتی که برای اینکه بتوانیم یک بازار را در اختیار بگیریم باید برنامه بلندمدت و مستمری برای صادرات محصولات داشته باشیم.

 

نقش سیاست‌گذاری‌های داخلی

 

سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌های داخلی برای تنظیم بازار هم روی این موضوعات اثرگذار است، ادامه داد: نکته دیگری که به‌عنوان یک مانع صادراتی مخالف توسعه روابط تجاری عمل می‌کند، بحث قیمت‌گذاری و اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها است. در واقع محصولات باید در داخل به‌نحوی قیمت‌گذاری شود که صادرات رانت تلقی نشود مثلا سال جاری همین الگو در مورد صادرات گندم و شکر در ایران حاکم بود و صادرات این دو محصول به‌دلیل قیمت‌گذاری مشمول رانت می‌شد.

 

راهکار حل مشکلات

 

وی در پاسخ به پرسش برای حل این مشکلات چه موضوعی را باید تدبیر کرد،گفت: اگر بخواهیم در صادرات موفق باشیم باید یک برنامه بلندمدت صادراتی داشته باشیم. به عنوان مثال در زمینه روابط تجاری بورس‌کالا با عراق و چگونگی رفع موانع موجود در این رابطه، احتمالا این روابط از مسیر ایجاد بازار معاملات مقاطع فولادی آغاز خواهد شد و بعد از آن درصورتی که مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و قیمت‌های تثبیتی حوزه کالاهای خوراکی حل شود، وارد حوزه‌های جدیدتری خواهیم شد.

 

مدیرعامل بورس کالا درخصوص اینکه آیا در حوزه تولید مشترک امکان فعالیت صنایع ایرانی در عراق وجود دارد و آیا این موضوع می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود، پاسخ داد: اتفاقا یکی از راه‌حل‌های اساسی برای اینکه بتوانیم صادرات مستمری داشته باشیم این است که ابتدا صنایع پایین‌دستی در عراق ایجاد کنیم و بعد از آن بورس‌کالا از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت کالاهای مورد نیاز این بخش و سایر بخش‌های مرتبط را تامین کند.در کنار صادرات نیز می‌توان از ظرفیت عراق برای واردات کالا هم استفاده کرد،ایران با مشکلات زیادی برای نقل و انتقال پول مواجه است بنابراین عراق می‌تواند بازار مناسبی برای تامین کالاهای مورد نیاز ایران باشد.

 

ظرفیت‌های بورس کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق

 

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته به ۸ میلیارد دلار رسید در خصوص نقش بورس‌ کالا برای افزایش سهم صادراتی ایران به عراق گفت: بورس‌ کالا به غیر از محصولاتی مانند حامل‌های انرژی، گاز و برق این توانایی را دارد که بستر صادرات سایر محصولات را بصورت استاندارد شده به عراق فراهم کند.

 

وی افزود: البته این کار مستلزم برخی همکاری‌ها در داخل و نیازمند آن است که در درجه اول محدودیت‌ها رفع شود و در مرحله بعدی راهبردهای مقرراتی برای توسعه صادرات شکل بگیرد تا بتوانیم بازار صادراتی مستمری داشته باشیم. در این رابطه هم به سیاستگذاری دائمی و هم به سیاستگذاری عملی در حوزه قیمت‌گذاری نیاز داریم.

 

صادرات نیازمند استمرار عرضه

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در بازار داخلی توجیه صادرات را از بین می‌برد و صادرات را به توزیع رانت تبدیل می‌کند، گفت: یکی از مشکلات کنونی در بحث صادرات، موضوع استمرار عرضه است. برای اینکه بتوانیم بازار کشوری را تصاحب کنیم باید سیستم عرضه استمرار داشته باشد، چون وقتی صادرات و عرضه کالاهای صادراتی مستمر نیست، قادر نیستیم ارکان بازار را در اختیار بگیریم به همین دلیل باید سیاست تجاری مشخص باشد یعنی باید تصمیم بگیریم آیا می‌خواهیم مثلا در بازار مرغ عراق حضور داشته باشیم یا خیر؟ وقتی در بازاری ممنوعیت صادراتی ایجاد می‌شود، این استمرار عرضه از بین می‌رود و در نتیجه بازار آن کشور را از دست می‌دهیم.

 

سلطانی نژاد درخصوص اهمیت و توجه به تنظیم بازار داخلی است نیز گفت: متوجه هستیم که بازار داخلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اما باید مشخص شود در شرایطی که اقتصاد به منابع ارزی جایگزین نفت نیاز دارد آیا صادرات هم مهم است یا خیر؟باید توجه کنیم منافع بازار صادراتی هم بصورت غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد، بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در کنار تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را هم توسعه بدهیم. به‌عنوان مثال از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جاری شرایطی به‌وجود آمده بود که رفته‌رفته در حال به‌دست آوردن سهم مناسبی از بازار مرغ عراق بودیم، اما این موفقیت به‌دلیل ممنوعیت‌های صادراتی از دست رفت.

 

ارائه راه‌حل

 

وی گفت: باید موازنه‌ای ایجاد کنیم که صادرات‌ را به بهانه حمایت از بازار داخل قطع نکنیم به‌ویژه در شرایط کنونی که به منابع ارزی بیشتری نیاز داریم. از طرف دیگر اقتصاد ایران در شرایطی است که باید سیاست درهای باز را در پیش بگیرد تا اندازه بازارها بزرگ‌تر شود چرا که در هر صورت یک بازار ۸۰میلیون نفری محدودیت‌هایی دارد و تداوم روند موجود به نفع تولیدکننده‌ها نیست و تولیدکننده برای توسعه باید سهم بیشتری را از سایر بازارهای منطقه به‌دست بیاورد.به همین دلیل چیزی که هم‌اکنون به اندازه تولید داخل اهمیت دارد، بحث صادرات و حفظ بازارهای صادراتی است و حتی شاید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، حفظ بازارهای صادراتی از تنظیم بازار داخلی هم مهم‌تر باشد.

 

حمایت‌های دولت و مجلس از ابزار بورس‌ کالا

 

مدیرعامل بورس کالا در خصوص حمایت‌های دولت و مجلس از ابزار بورس‌ کالا برای توسعه روابط با سایر کشورها گفت: این تمایل میان قوای مختلف وجود دارد، ضمن اینکه به‌تازگی طرحی را برای طراحی یک پول مشترک دیجیتال (رمزارز) با نام اکوکوین به مجلس ارائه کرده‌ایم که درحال بررسی است.اگر یک ارز دیجیتال مشترک در میان کشورهای منطقه و به‌ویژه اعضای اکو مانند ایران، افغانستان، پاکستان و حتی روسیه و سایر کشورها شکل بگیرد، شرایط روابط تجاری تسهیل خواهد شد. اگر ارز قابل مبادله به دلار وابسته نباشد و هر زمان که لازم شد این واحد پولی قابل تبدیل به ارز ملی کشورها باشد، امکان توسعه روابط تجاری کشورها فراهم می‌شود.

 

سلطانی نژاد افزود: هم‌اکنون بحث پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح است اما بکارگیری ارز واحد مشترک میان کشورها آنها را قادر می‌سازد که موانع تجارت برداشته شود و همکاری‌های تجاری گسترده‌تر شود، ضمن اینکه ما از همین طریق می‌توانیم محدودیت‌هایی را که در نتیجه تحریم ایجاد شده، رفع کنیم.

 

13:00

بانک دولتی UCO هند از افزایش سه برابری شعب ویژه همکاری مالی با ایران و افتتاح حساب ویژه و به روپیه ۱۴ بانک ایرانی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از بیزینس لاین، آتول کومار گوئل مدیرعامل بانک دولتی UCO هند اعلام کرد : شعب اختصاصی برای همکاری تجاری با ایران از ۲۲ به ۶۷ شعبه افزایش یافته و طی چند ماه آینده ، مرکز ویژه ای برای بیش از سه هزار شعبه ایجاد خواهد شد تا به صادرکنندگان هندی برای تجارت با ایران کمک کند.

 

وی افزود: دولت هند توجه ویژه‌ای به تامین اعتبار صادرات دارد و بانک UCO مسپول تسهیل و پیشبرد تامین اعتبار صادرات است. بالغ بر ۱۴ بانک ایرانی حساب‌های ویژه به روپیه در بانک UCO افتتاح کرده‌اند تا وجوه واردرات نفت ایران به روپیه وارد این حساب‌ها شود.

 

گوئل ادامه داد: تمام پرداخت‌ها به روپیه بوده و از هیچ ارز خارجی دیگری استفاده نخواهد شد و بانک UCO در قالب نماینده بانک ایرانی پرداخت‌ها را به صادرکنندگان هندی انجام خواهد داد.

 

13:15

با عرضه اولیه ۳۰۰ میلیون سهم پتروشیمی نوری در بورس، هر سهم هفتمین شرکت تازه وارد با ۳۱۲۵ تومان کشف قیمت شد تا سه رکورد جدید ثبت برای شرکت های تازه وارد شود .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با آغاز فرایند عرضه اولیه 10 درصد سهام پتروشیمی نوری در بازار دوم معاملات بورس تهران ، هر سهم آن 3125 تومان کشف قیمت شد تا این شرکت تازه وارد ، رکورددار گرانترین عرضه اولیه سال های اخیر و بیشترین فروش در روز اول و بیشترین خریدار باشد .

 

در این عرضه 300 میلیون سهم " نوری " در محدوده 2950 تا 3125 تومانی و سهمیه 1000 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی (توسط هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 229 میلیون و 650 هزار سهم، تاپیکو با 51 و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با 16 میلیون و 350 هزار سهم ) واگذار شد که به دلیل استقبال متقاضیان خرید، سهمیه هر فرد به 533 سهم با نقدینگی بیش از 1.6 میلیون تومانی کاهش یافت.

 

به این ترتیب ، در حالی حدود 562 هزار نفر قادر به خرید این سهم خواهند شد و رکورد جدیدی در بیشترین خریداران عرضه اولیه ثبت می شود که با توجه به این شرایط ، ارزش معاملات 300 میلیون سهم عرضه شده به 937.5 میلیارد تومان خواهد رسید که از این منظر هم رکورد تازه ایی برای عرضه های اولیه ثبت می شود.

 

براساس این گزارش، پیش از این بالاترین تعداد خریداران در عرضه اولیه مربوط به سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) با بیش از 427 هزار نفر و در 9 اردیبهشت سال جاری بود.  گرانترین سهم جدید هم مربوط به سهام پلی پروپیلن جم در 27 خرداد سال جاری با 2250 تومان و پیش از آن پتروشیمی پارس با 2400 تومان در تیر سال گذشته بود.

 

"نوری" بعد از شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین، کشت و صنعت شریف آباد، ژلاتین کپسول، پلی پروپیلن جم ، سیمرغ و دارویی ره آورد تامین ، هفتمین شرکت جدید سال است .

 

16:04

🌀 قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها افزایش یافت
هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بهای سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱۳۲۰ ریال به ۲۶۰۰ ریال افزایش داد.
اشتراک

نظرات کاربران درباره خبرهای مهم رسانه 22 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خبرهای مهم رسانه 22 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خبرهای مهم رسانه 22 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/22
وضعیت موجودی نا موجود