پیام های ناظر بازار 25 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 25 تیر ماه 1398

08:59
دکپسول
❇️نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 معاملات در نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول1) ساعت 09:10 انجام خواهد شد. لازم به ذكر است پس از انجام معاملات، نماد مذكور مجدداً در حالت سفارش‌گيري قرار خواهد گرفت. معاملات نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول1) در صورت عدم وقوع ساير شرايط تاثيرگذار بر نماد معاملاتي، در پايان بازار مجددا انجام خواهد شد. 
 
09:00
ثنظام
❇️توقف نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد نماد اصلي
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (ثنظام1) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 
 
 
09:03
کچاد
❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
09:03
بکهنوج
❇️تغيير وضعيت نماد به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد
◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (بكهنوج1) آغاز مي شود. 
 
09:03
کسرا
❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت
◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 
 
 

 

09:16

درهآور

❇️توقف نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (درهآور1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. 

 

09:16

حتوکا

سکرد

شفن

کروی

پلاسک

❇️حراج مجدد نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي حمل و نقل توكا(حتوكا)، سيمان كردستان(سكرد)، پتروشيمي فن آوران(شفن)، توسعه معادن روي ايران(كروي)، كارخانجات پلاسكوكار سايپا(پلاسك) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:16

حفارس

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:17

قچار

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و افشاي اطلاعات با اهميت، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

09:17

فولای

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/29، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

09:19

ومعلم

زبینا

قشیر

❇️توقف نمادهاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت بيمه معلم (ومعلم1)، شركت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور (زبينا1) و شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (قشير1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/29، در پايان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

09:23

شزنگ

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت تجهيز نيروي زنگان (شزنگ1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1397/08/30-نوبت دوم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

09:24

کگل

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني و صنعتي گل گهر (كگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:25

وهور

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت مديريت انر‍ژي اميد تابان هور (وهور1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:26

تشتاد

❇️توقف نماد  - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي (تشتاد1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت صنايع توليدي اشتاد ايران متوقف شد. بديهي است نماد مذكور حداكثر دو روز كاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، ازطريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:45

وزمین

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك ايران زمين (وزمين1) پس از ارائه اطلاعات در خصوص موارد منجر به تعليق در قالب افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و ب، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

09:45

حاریا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت كشتيراني آريا (حاريا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 

 

09:45

کرمان

❇️عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1445/الف/98 مورخ 1398/04/17 اين شرکت، تعداد 27,013,500 سهم معادل 4/5 درصد (چهار مميز پنج دهم درصد) سهام غير مديريتي شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) در نماد معاملاتي (كرمان4) بطور نقد (پرداخت كل ثمن معامله مطابق با رويه جاري تسويه و پاياپاي(t+2) ) با قيمت پايه هر سهم 41,700 ريال امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 به فروش مي‌رسد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. 

 

09:45

وآفری

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه كارآفرين (وآفري1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 1398/04/27، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

09:45

شاوان

❇️عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي 

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه هاي شماره 1436/الف/98 مورخ 1398/03/26 و 1447/الف/98 مورخ 1398/04/24 اين شرکت، سازمان خصوصي سازي به وكالت از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در نظر دارد، تعداد 228,684,320 سهم معادل 20 درصد (بيست درصد) سهام مديريتي غيركنترلي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام)، در نماد معاملاتي (شاوان4) را بطور عمده و شرايطي (رجوع شود به بند 2 اطلاعيه مذكور) با قيمت پايه هر سهم معادل قيمت بسته شدن در روز قبل از عرضه به اضافه 20% به شرط آْنكه از مبلغ 29،116 ريال كمتر نباشد (معادل 32،921 ريال)، امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 به فروش برساند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند در رقابت خريد سهام مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه هاي مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرماييد. 

 

09:45

گپارس

❇️توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس (گپارس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1398/04/27، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

09:45

سباقر

❇️بازگشايي و توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان باقران (سباقر1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. لازم به ذكر است نماد معاملاتي شركت سيمان باقران (سباقر1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1398/04/27، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

09:46

وحکمت

❇️برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت بيمه حكمت صبا(50 درصد پرداخت شده) (وحكمت1) در تاريخ 1398/04/27 برگزار مي شود. 

 

10:00

شپاس

بساما

مفاخر

دماوند

ودی

❇توقف نمادهاي معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت نفت پاسارگاد (شپاس1)، شركت بيمه سامان (بساما1)، شركت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر1)، توليد نيروي برق دماوند (دماوند1) و بيمه دي (ودي1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز پنجشنبه مورخ 1398/04/27، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

10:20

قچار

❇بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم و افشاي اطلاعات با اهميت، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه‌شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

10:20

ثشاهدح

حفاریح

کاوهح

وتوسح

❇اطلاعيه درخصوص حق تقدم هاي استفاده نشده

◼به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 

✔مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 

10:20

تابا

❇توقف نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت تابان نيرو سپاهان(تابا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/29، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

10:30

حفارس

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

10:30

بخاور

❇توقف نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه زندگي خاورميانه(بخاور1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/04/29، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 متوقف مي‌شود. 

 

10:32

حاریا

❇بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 

◼کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت كشتيراني آريا (حاريا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز سه شنبه مورخ 1398/04/25 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 

 

10:35

کماسه

❇توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

10:55

فجام
البرز
لپارس
لابسا
آپ
فاما
❇بازگشايي نمادهاي معاملاتی
◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي جام دارو(فجام)،بيمه البرز(البرز)،كارخانجات پارس الكتريك(لپارس)،آبسال(لابسا)،آسان پرداخت پرشين(آپ)،صنعتي آما(فاما) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 
 
 
 
10:55
حپترو
خلنت
غبهنوش
کدما
کسرا
❇توقف نمادهاي معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي مهندسي حمل و نقل پتروشيمي(حپترو)، توليدي لنت ترمز ايران(خلنت)، بهنوش ايران(غبهنوش)، معدني دماوند(كدما)، سراميك هاي صنعتي اردكان(كسرا)، ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:30
تکنو
❇بازگشايي نماد معاملاتي 
◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت مهندسي تكنوكار(تكنو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. 
 
 
11:30
شنفت
❇بازگشايي نماد معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نفت پارس(شنفت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 
 
11:35
چفیبر
شتران
کترام
کساوه
تکمبا
خپارس
❇توقف نمادهاي معاملاتی
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي توليد فيبر ايران(چفيبر)، پالايش نفت تهران(شتران)، توليدي كاشي تكسرام(كترام)، صنايع كاشي و سراميك سينا(كساوه)، كمباين سازي ايران(تكمبا)، پارس خودرو(خپارس)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:35
خرینگ
دانا
دلقما
غالبر
فنوال
دروز
❇توقف نمادهاي معاملاتی
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي رينگ سازي مشهد(خرينگ)، بيمه دانا(دانا)، دارويي و بهداشتي لقمان(دلقما)، لبنيات كالبر(غالبر)، گروه كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم(فنوال)، روز دارو(دروز)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
 
11:37
وتوشه
وپخش
شلعاب
بورس
کبورس
نبورس
❇توقف نمادهاي معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري پارس توشه(وتوشه)، هلدينگ داروپخش(وپخش)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، شركت لعابيران(شلعاب)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده، شركت بورس اوراق بهادار تهران(بورس)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، كارگزاران بورس اوراق بهادار(كبورس) و نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف خواهند شد.
 
 
11:37
شخارک
وخاور
غدشت
ثشاهدح
❇توقف نمادهاي معاملاتی
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي خارگ(شخارك)، بانك خاورميانه(وخاور)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه، شركت دشت مرغاب(غدشت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره، حق تقدم استفاده نشده شركت شاهد(ثشاهد)با توجه به پايان دوره پذيره نويسي متوقف خواهند شد.
 
 
11:37
حپترو
خلنت
غبهنوش
کدما
کسرا
تمحرکه
❇توقف نمادهاي معاملاتي
◼به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي مهندسي حمل و نقل پتروشيمي(حپترو)، توليدي لنت ترمز ايران(خلنت)، بهنوش ايران(غبهنوش)، معدني دماوند(كدما)، سراميك هاي صنعتي اردكان(كسرا)، ماشين سازي نيرو محركه(تمحركه)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.
 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 25 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 25 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 25 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/25
وضعیت موجودی نا موجود