پیام های ناظر بازار 26 تیر ماه 1398

پیام های ناظر بازار 26 تیر ماه 1398

08:01

وامید

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:02

ولیز

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ليزينگ‌ايران‌ (وليز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:03

کسرا

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملاتي جاري بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:05

سهرمز

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:06

سکرما

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ كرمان‌ (سكرما1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:07

کچاد

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

08:09

وامید

❇️ادامه توقف نماد به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 

 

09:01

دکپسول

❇️نحوه ثبت معاملات در نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 معاملات در نماد معاملاتي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول1) ساعت 09:10 انجام خواهد شد. لازم به ذكر است هرگونه تغيير در نحوه ثبت معاملات نماد معاملاتي مذكور مجدداً اطلاع رساني خواهد شد. 

 

09:02

وملی

❇️وقفه معاملاتي نماد به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌ (وملي1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:04

ثامان

❇️وقفه معاملاتي نماد (ثامان1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:05

وآتی

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:07

غپآذر

❇️تغيير وضعيت نماد  به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (غپآذر1) آغاز مي شود. 

 

09:08

فجام

البرز

لپارس

آپ

فاما

تکنو

❇️حراج مجددنمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي جام دارو(فجام)،بيمه البرز(البرز)،كارخانجات پارس الكتريك(لپارس)،آسان پرداخت پرشين(آپ)،صنعتي آما(فاما)،مهندسي تكنو تار(تكنو) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:10

ثعتما

سامان

نیرو

وحافظ

وسنا

❇️توقف نماد هاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر (ثعتما1)، شرکت بانک سامان (سامان1)، شرکت نيرو سرمايه (نيرو1)، شرکت بيمه حافظ (وحافظ1)، شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يکشنبه مورخ 1398/04/30 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شوند. 

 

09:11

کنور

ولیز

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي توسعه معدني و صنعتي صبانور(كنور)،ليزينگ ايران(وليز)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

09:19

حفارس

❇️ادامه توقف نماد به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت

◼️به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس1)، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت حداكثر براي 2 روز كاري ادامه مي يابد. 

 

 

09:21

کگل

کماسه

حفارس

ولصنم

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر(كگل)، تامين ماسه ريخته گري(كماسه)، حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، ليزينگ صنعت و معدن(ولصنم) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

09:52

غشان

دشیمی

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شير پاستوريزه پگاه خراسان(غشان)، شيمي دارويي داروپخش(دشيمي)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نمادهاي مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 

 

 

09:52

خاهن

❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

09:52

سمگا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

 

09:52

ثعمرا

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 

 

 

09:52

سخواف

حرهشا

❇️توقف نماد هاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت سيمان مجد خواف(سخواف1)، شرکت رهشاد سپاهان (حرهشا1)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز يکشنبه مورخ 1398/04/30 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شوند. 

 

09:52

بزاگرس

میهن

حسینا

سرچشمه

❇️توقف نمادهاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس (بزاگرس1)، شركت بيمه ميهن (ميهن1)، شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (حسينا1) و شركت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه (سرچشمه1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/04/30، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شوند. 

 

09:52

چکارن

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 

09:54

دپارس

❇️بازگشايي نماد معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پارس دارو(دپارس)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماده مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 

 

09:54

کهرام

کباده

کمینا

❇️توقف نماد هاي معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت توليدي گرانيت بهسرام (كهرام1)، شرکت تهيه و توليد خاك نسوز استقلال آباده (كباده1) و شرکت شيشه سازي مينا (كمينا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يکشنبه مورخ 1398/04/30 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شوند. 

 

09:59
حسیرا
❇️بازگشايي و توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ريل سير كوثر (حسير1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و خروج از تعليق، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. به علاوه، نماد مذكور (حسير1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/04/30، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شود. 
 
10:30
پخش
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پخش البرز (پخش1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/04/30، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شود. 
 
 
10:30
شگامرن
❇️توقف نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/04/30، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شود. 
 
 
10:30
سهرمز
❇️توقف نماد به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف
◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 
 
 
10:30
وشهر
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بانك شهر (وشهر1) پس از بررسي هاي صورت گرفته، از طريق انجام حراج ناپيوسته با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
10:30
ثعمرا
❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي‌باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نمادهاي معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي‌گردد. 
 
 
10:30
ساروج
❇️بازگشايي نماد معاملاتي 
◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بين المللي ساروج بوشهر(ساروج1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رساني مي گردد. 
 
 
10:30
شسینا
❇️بازگشايي نماد معاملاتي
◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع شيميايي سينا(شسينا)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>> امكان پذير است. 
 

 

10:35

واتی

❇️توقف نماد  به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

11:29

آسیا

ملت

غسالم

وبشهر

ولساپا

کبافق

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بيمه آسيا(آسيا)،بيمه ملت(ملت)،سالمين(غسالم)،توسعه صنايع بهشهر(وبشهر)،ليزينگ رايان سايپا(ولساپا)،معادن بافق(كبافق) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

11:29

حسیر

❇️بازگشايي مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ريل سير كوثر (حسير1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و خروج از تعليق، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. تاكيد مي گردد، نماد مذكور (حسير1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/04/30، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 متوقف مي‌شود. 

 

11:29

فملی

شیراز

❇️بازگشايي نمادهاي معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ملي صنايع مس ايران(فملي)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،پتروشيمي شيراز(شيراز) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. 

 

11:29

واتی

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه سرمايه گذاري آ تيه دماوند(و اتي)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است. 

 

11:31

کرمان

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كرمان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت س. توسعه وعمران استان كرمان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

11:31

خصدرا

❇️توقف نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (خصدرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شرکت صنعتي دريايي ايران متوقف شد. بديهي است نماد مذکور حداکثر دو روز کاري پس از توقف و با اعلام اين مديريت، از طريق حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 
 

12:24

نوری

❇️اطلاعيه مهم در خصوص نماد معاملاتي 

◼️به اطلاع كليه فعالان محترم بازار مي رساند، نماد معاملاتي شركت پتروشيمي نوري (نوري) در ساعت 12:30 آماده انجام معامله مي باشد و انجام معامله صرفا در نماد فوق تا ساعت 12:45 ادامه خواهد داشت. 

 

12:27

فاذر

کحافظ

کگاز

وپست

غپاک

وبصادر

❇️توقف نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنايع آذرآب(فاذر)، كارخانجات كاشي و سراميك حافظ(كحافظ)، شيشه و گاز(كگاز)، پست بانك ايران(وپست)، لبنيات پاستوريزه پاك(غپاك)، بانك صادرات ايران(وبصادر)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.

 

12:27

تشتاد

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت صنايع توليدي اشتاد ايران (تشتاد1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت - گروه ب از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. 

 

12:27

ساروج

❇️بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بين المللي ساروج بوشهر(ساروج1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. 

 

12:30

سمایه

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بانك سرمايه (سمايه1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. 

 

12:30

وثوق

❇️بازگشايي نماد معاملاتي 

◼️کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 آماده انجام معامله مي باشد. 

 

12:30

وپاسار

حتاید

شبندر

کاوه

خکار

چکارن

❇️توقف نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي بانك پاسارگاد(وپاسار)، تايد واتر خاورميانه(حتايد)، پالايش نفت بندر عباس(شبندر)، فولاد كاوه جنوب كيش(كاوه)، ايركا پارت صنعت(خكار)، كارتن ايران(چكارن)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهند شد.

 

12:33

وتوسح

❇️اطلاعيه درخصوص حق تقدم استفاده نشده

◼️به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. 

 

 

 

12:33

فولاد

سصفها

کطبس

وکار

بسویچ

بسویچح

❇️توقف نمادهاي معاملاتی

◼️به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي فولاد مباركه اصفهان(فولاد)، سيمان اصفهان(سصفها)، ذغالسنگ نگين طبس(كطبس)، بانك كارآفرين(وكار)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، پارس سويچ(بسويچ)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي- عمومي عادي به طور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره، حق تقدم شركت پارس سويچ(بسويچح) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف خواهند شد.

 

12:33

کاوهح

حفاریح

❇️توقف نمادهاي معاملاتي

◼️به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح)، حفاري شمال(حفاريح)با توجه به پايان عرضه پذيره نويسي متوقف شدند.

 

12:34

کرمان

❇️توقف نماد - اطلاعات با اهميت گروه ب

◼️كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (كرمان1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت س. توسعه وعمران استان كرمان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. 

 

12:35

سدشت

❇️وقفه معاملاتي نماد  به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

◼️به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت صنايع سيمان دشتستان (سدشت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و ادامه معاملات از ابتداي روز معاملاتي بعد و در دامنه نوسان قيمت روزانه ادامه خواهد يافت. ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. 

 
اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظر بازار 26 تیر ماه 1398

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظر بازار 26 تیر ماه 1398 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظر بازار 26 تیر ماه 1398

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1398/04/26
وضعیت موجودی نا موجود