پیام های ناظران بازار 30 بهمن 1397

پیام های ناظران بازار 30 بهمن 1397

08:37

📌 توقف نماد (وسينا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

 

نماد معاملاتي شركت بانك سينا (وسينا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

08:40

📌 تعليق نماد معاملاتي (اخابر1)

 

طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت مخابرات ايران (اخابر1) حداكثر تا تاريخ 1397/12/13 تعليق شد.

 

08:42

📌 وقفه معاملاتي نماد (رتكو1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

 نماد معاملاتي شركت كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت.

 

08:44

📌 توقف نماد (كچاد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

 

نماد معاملاتي شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

08:45

📌 نماد معاملاتي (حفارس) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي

 

نماد معاملاتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.

 

09:28

📌 اطلاعيه در خصوص خريد سهام شركت كنتورسازي ايران (آكنتور)

 

پيرو اطلاعيه شماره 181/54383 مورخ 1397/11/23 مديريت عمليات بازار، به اطلاع كليه سهامداران حقيقي #شرکت #کنتورسازي ايران ميرساند بر اساس مصوبه هيئت مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعت معاملاتي، سهامداران حقيقي شرکت فوق مي توانند براي فروش سهام خود علاوه بر فروش مرحله قبل مطابق شرايط زير، پس از مراجعه به يکي از شعب شرکت هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه و نسبت به ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه واگذاري سهام اقدام نمايند. شرايط ورود سفارش فروش به شرح زير مي باشد:

  • الف - فروش حداكثر 500ر1 سهم مي باشد در صورتيكه منابع تامين شده از سوي خريداران كافي نباشد خريد از كمترين سفارش فروش شروع و بر اساس ميزان عرضه، حداكثر سهم قابل خريد از افراد متناسب با ميزان منابع تامين شده از سوي خريداران مشخص خواهد شد.

  •  ب-قيمت خريد هر سهم مبلغ 075ر21 ريال مي باشد.

  • ج- نوع سفارش فروش از نظر اعتبارزماني، سفرش بدون محدوديت زماني باشد. د-امكان ورود سفارش فروش براي مشتريان برخط امكانپذير نمي باشد. 

 

09:31

📌 وقفه معاملاتي نماد (قشهد1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

نماد معاملاتي شركت #شهد (قشهد1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلي ادامه خواهد يافت.

 

09:34

📌 حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(دالبرح)،(ديرانح)،(اميدح)،(دفراح)

 

نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي #البرز دارو(دالبرح)، #ايران دارو(ديرانح)،‌ #تامين سرمايه اميد(اميدح)، #فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران(دفراح) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.

 

09:36

📌 حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(پرديس)،(شپاكسا)،(وتوسم)
 
نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري پرديس(پرديس)،پاكسان(شپاكسا )، سرمايه گذاري توسعه ملي(وتوسم) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.
 
09:37
📌 بازگشايي نماد معاملاتي (غاذر)
 
نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت پياذر(غاذر) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است .
 
09:38
📌 بازگشايي نماد معاملاتي(پكوير)
 
نماد معاملاتي شركت كوير تاير(پكوير) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.
 
11:15
📌 توقف نماد (رتكو1) به علت تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت
 
نماد معاملاتي شركت #كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني توسط ناشر متوقف شد.
 

11:17

📌 توقف نماد معاملاتي (دسبحاح)

 

در پايان معاملات امروز حق تقدم شركت گروه دارويي سبحان(دسبحاح)باتوجه به مهلت پذيره نويسي متوقف خواهد شد..

 

11:18

📌توقف نماد (وسينا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
 
نماد معاملاتي شركت بانك سينا (وسينا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپيوسته و با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.

 

11:20

📌بازگشايي نماد معاملاتي(كاوهح)
 
نماد معاملاتي حق تقدم شركت فولاد كاوه جنوب كيش(كاوهح) با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.
 
11:21

📌 اطلاعيه درخصوص حق تقدم هاي استفاده نشده(دالبرح)،(ديرانح)،(وسكابح)

 

كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند.

 

11:24

📌 اطلاعيه درخصوص حق تقدم هاي استفاده نشده(اميدح)،(دفراح)

 

كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكر است تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران،حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزار خريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد،لذا خواهشمند است كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند.

 

12:25

📌 وقفه معاملاتي نماد (غدام1) به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

 

 نماد معاملاتي شركت خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و ادامه معاملات از ابتداي روز معاملاتي بعد و در دامنه نوسان قيمت روزانه ادامه خواهد يافت.

 

اشتراک

نظرات کاربران درباره پیام های ناظران بازار 30 بهمن 1397

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پیام های ناظران بازار 30 بهمن 1397 نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پیام های ناظران بازار 30 بهمن 1397

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
تاریخ 1397/11/30
وضعیت موجودی نا موجود